Den här inställningen gäller inte för möten som är schemalagda i Microsoft Outlook.
1

Logga in på Control Hub , gå sedan till Tjänster .

2

Under Möte , välj Webbplatser .

3

Välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Inställningar .

4

Under Allmänna inställningar väljer du Schemaläggare och avmarkerar Tillåt e-postpåminnelser för möten, utbildningsmöten och händelser.