Den här inställningen gäller inte för möten som är schemalagda i Microsoft Outlook.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Bläddra till Schemalägg Mötes alternativoch Klicka på av e-postpåminnelser för möten .

5

Klicka på Uppdatera.