Като домакин или съ-домакин можете да заключвате и отключвате лични стаи за срещи, като изберете бутона за заключване. Когато събранието е заключено, можете да позволите на други участници, като докоснете списъка с участници и изберете "Пусни в устройството".

1

Когато провеждате обаждане в личната си стая, докоснете "Още" и след това превключвайте на събранието "Заключване".2

Личната ви стая вече е заключена. Можете да позволите на участниците, като докоснете списъка с участници в контролите за обаждания и изберете Нека влезе. За да отключите личната си стая, докоснете "Още" и превключвайте отключете събранието.

1

Когато провеждате обаждане в личната си стая, докоснете "Още" и след това изберете Заключване на събранието .


2

Личната ви стая вече е заключена. Можете да позволите на участниците, като докоснете списъка с участници в горния десен ъгъл на екрана и изберете Нека да влезе. За да отключите личната си стая, докоснете "Още" и след това отключете събранието .


1

Когато провеждате разговор в личната си стая, докоснете Още и изберете Заключване на срещата.

2

Личната ви стая вече е заключена. За да отключите личната си стая, докоснете Още и след това Отключване на срещата.

1

Когато провеждате разговорв личната си стая, докоснете Отключване на срещата.


2

Личната ви стая вече е заключена. Можете да позволите на участниците, като докоснете списъка с участници в горния десен ъгъл на екрана и изберете Нека да влезе. За да отключите личната си стая, докоснете Отключване на събранието .


1

Когато провеждате разговор в личната си стая, изберете Заключване на срещата.


2

Личната ви стая вече е заключена. Можете да позволите на участниците да влезнат, като се придвижите до списъка с участници в горния десен ъгъл на екрана и изберете Нека да влезе. За да отключите личната си стая, изберете Отключване на събрание .