Jako gospodarz lub współgospodarz można zablokować osobiste spotkania w pokoju, a także je odblokować, wybierając przycisk Zablokuj. Po zablokowaniu spotkania można zezwolić innym uczestnikom, wybierając listę uczestników i wybierając na niej pozycję Wybierz.

1

W przypadku połączenia w pokoju osobistym dotknij opcji więcej , a następnie włącz opcję Zablokuj spotkanie.2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. Możesz zezwolić uczestnikom, wybierając listę uczestników w oknie sterowanie połączeniami i wybierając opcję Zezwól. Aby odblokować Pokój osobisty, dotknij opcji więcej i wyłącz opcję Odblokuj spotkanie.

1

Jeśli masz połączenie w pokoju osobistym, dotknij opcji więcej, a następnie wybierz opcję Zablokuj spotkanie .


2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. W prawym górnym rogu ekranu można zezwolić na wyświetlanie listy uczestników, a następnie wybrać opcję Zezwól. Aby odblokować Pokój osobisty, dotknij przycisku więcej , a następnie Odblokuj spotkanie .


1

Jeśli masz połączenie w pokoju osobistym, dotknij Więcej i Zablokuj spotkanie.

2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. Aby odblokować Pokój osobisty, dotknij opcji Więcej i Odblokuj spotkanie.

1

Jeśli masz połączenie w pokoju osobistym, dotknij opcji Zablokuj spotkanie.


2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. W prawym górnym rogu ekranu można zezwolić na wyświetlanie listy uczestników, a następnie wybrać opcję Zezwól. Aby odblokować Pokój osobisty, dotknij opcji Odblokuj spotkanie .


1

Jeśli masz połączenie w pokoju osobistym, wybierz opcję Zablokuj spotkanie.


2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. W przypadku uczestników można zezwolić na wyświetlanie listy uczestników w prawym górnym rogu ekranu i wybranie opcji Pozwól. Aby odblokować Pokój osobisty, wybierz opcję Odblokuj spotkanie .