Als host of co-host kunt u vergaderingen in persoonlijke ruimten vergrendelen en ontgrendelen door de knop Vergrendelen te selecteren. Wanneer de vergadering is vergrendeld, kunt u de andere deel nemers in de lijst van deel nemers laten tikken en op uw apparaat laten klikken.

1

Wanneer u een gesprek in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op meer en schakelt u vervolgens op vergadering vergren delen.2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deel nemers toelaten door op de deelnemers lijst in de gespreks knoppen te tikken en de optie toestaan in te selecteren. Als u uw persoonlijke ruimte wilt ontgrendelen, tikt u op meer en schakelt u ontgrendelen verg aderen uit.

1

Wanneer u een gesprek in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op meer en selecteert u vergadering vergren delen .


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door op de lijst met deelnemers in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken en de optie Toelaten te selecteren. Tik op meer en vervolgens vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen .


1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, tikt u op Meer en selecteert u Vergadering vergrendelen.

2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. Tik achtereenvolgens op Meer en Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.

1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, tikt u op Vergadering vergrendelen.


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door op de lijst met deelnemers in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken en de optie Toelaten te selecteren. Tik op vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen .


1

Wanneer u een gesprek voert in uw persoonlijke ruimte, selecteert u Vergadering vergrendelen.


2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deelnemers in de vergadering toelaten door naar de lijst met deelnemers te gaan in de rechterbovenhoek van het scherm en de optie Toelaten te selecteren. Als u uw persoonlijke ruimte wilt ontgrendelen, kiest u vergadering verg aderen .