Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete schůzky v osobní místnosti uzamknout a odemknout výběrem tlačítka uzamknout. Když je schůzka zablokovaná, můžete ostatním účastníkům povolit účast klepnutím na seznam účastníků a volbou Povolit v zařízení.

1

Když máte hovor ve vaší soukromé místnosti, klepněte na tlačítko více a pak se přepněte na schůzku zámku.2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Můžete ponechat v účastníkůch tak, že kliknete na seznam účastníků v ovládacích prvcích hovoru a zvolíte Povolit v aplikaci. Chcete-li odemknout svou osobní místnost, klepněte na tlačítko více a přepněte mimo odemknutí schůzky.

1

Když máte hovor ve vaší soukromé místnosti, klepněte na tlačítko více a pak zvolte Zamknout schůzku .


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Chcete-li odemknout svou osobní místnost, klepněte na tlačítko více a Odemkněte ji .


1

Když vedete hovor v osobní místnosti, klikněte na Další a vyberte možnost Uzamknout schůzku.

2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na Další a potom na možnost Odemknout schůzku.

1

Když vedete hovor v osobní místnosti, klepněte na možnost Uzamknout schůzku.


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Chcete-li odemknout svou osobní místnost, klepněte na tlačítko odemknout schůzku .


1

Když vedete hovor v osobní místnosti, vyberte možnost Uzamknout schůzku.


2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Účastníky můžete vpustit klepnutím na seznam účastníků v pravém horním rohu obrazovky a výběrem možnosti Pustit dovnitř. Chcete-li odemknout svou osobní místnost, zvolte možnost odemknout schůzku .