Som vært eller medvært kan du låse eller oplåse møder i personlige rum ved at vælge låseknappen. Når mødet er låst, kan du lade andre deltage ved at trykke på deltagerlisten og vælge Tillad på din enhed.

1

Når du har et opkald i dit personlige rum, skal du trykke på flere og derefter skifte til Lås møde.2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan give deltagerne mulighed for at trykke på deltagerlisten i opkalds kontrollerne og vælge Tillad i. Tryk på flere, og slå oplåsning af mødet fra for at låse dit personlige rum op.

1

Når du har et opkald i dit personlige rum, skal du trykke på flere og derefter vælge Lås møde .


2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan nu give deltagerne adgang ved at trykke på deltagerlisten i øverste højre hjørne af skærmen og vælge Giv adgang. Tryk på flere, og Fjern derefter mødet for at låse dit personlige rum op .


1

Når du har et opkald i dit personlige rum, skal du trykke på Mere og derefter vælge Lås møde.

2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan låse dit personlige rum op ved at trykke på Mere og derefter Lås møde op.

1

Når du har et opkald i dit personlige rum, skal du trykke på Lås møde.


2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan nu give deltagerne adgang ved at trykke på deltagerlisten i øverste højre hjørne af skærmen og vælge Giv adgang. Tryk på Lås møde op for at låse dit personlige rum op .


1

Når du har et opkald i dit personlige lokale, skal du vælge Lås møde.


2

Dit personlige lokale er nu låst. Du kan give deltagerne adgang ved at gå til deltagerlisten i øverste højre hjørne af skærmen og vælge Giv adgang. Vælg Lås møde op for at låse dit personlige rum op .