Som värd eller delvärd kan du låsa och låsa upp möten i personliga rum genom att välja låsknappen. När mötet är låst kan du tala med andra deltagare genom att trycka på deltagar listan och välja Låt in på din enhet.

1

När du har ett samtal i ditt personliga rum trycker du på mer och aktiverar Lås möte.2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta deltagarna delta genom att trycka på deltagar listan i samtals kontrollerna och välja Låt in. Tryck på mer och växla av Lås upp möte om du vill låsa upp ditt personliga rum.

1

När du har ett samtal i ditt personliga rum trycker du på mer och väljer Lås möte .


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att knacka på deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Om du vill låsa upp ditt personliga rum trycker du på mer och låser upp mötet .


1

Knacka på Mer under ett samtal i ditt personliga rum och välj Lås möte.

2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Knacka på Mer och sedan på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum.

1

Knacka på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att knacka på deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Tryck på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum .


1

Välj på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att navigera till deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Om du vill låsa upp ditt personliga rum väljer du Lås upp möte .