1

Отидете на Настройки на уебекс на Cisco и изберете Моят профил .

2

Кликнете върху "..." и изберете Промяна на PIN кода на гласовата поща.

3

Въведете новия си ПИН код на гласова поща със следните изисквания:

  • Трябва да бъде с дължина най-малко шест цифри и максимум 8 цифри. Само цифри!

  • Не трябва да е някой от предишните ви пет ПИН.

  • Не трябва да съдържа номера на разширението ви.

  • Не трябва да съдържа единични или групи от повтарящи се цифри (например 228883, 121212 или 408408).

  • Не трябва да е числена последователност (например 012345 или 987654).

  • Не трябва да съдържа числа, които са набрани по права линия на клавиатурата.

  • Не трябва да е обратният ред на последния ви ПИН.

4

Въведете отново своя ПИН в Потвърждаване на ПИН кода на гласовата поща и щракнете върху Запазване.