1

Gå til Cisco Webex-indstillinger, og vælg Min profil .

2

Klik på "..." og vælg Skift PIN til indtalt besked.

3

Indtast din nye PIN til indtalt besked med følgende krav:

  • Den skal indeholde mindst seks cifre og højst 8 cifre. Kun tal!

  • Den må ikke være nogen af dine tidligere fem PIN-koder.

  • Den må ikke indeholde dit lokalnummer.

  • Den må ikke indeholde enkelte eller grupper af gentagne cifre (f.eks. 228883, 121212 eller 408408).

  • Den må ikke være en numerisk sekvens (for eksempel 012345 eller 987654).

  • Den må ikke indeholde numre, der indtastes i en lige linje på tastaturet.

  • Den må ikke være den omvendte rækkefølge på din sidste PIN-kode.

4

Indtast din PIN-kode igen i Bekræft PIN til indtalt besked, og klik på Gem.