Можете да зададете кога искате да изпращате обаждащите се до вашата гласова поща. Например, може да искате да изпратите всички обаждания към гласовата поща, когато знаете, че ще бъдете извън офиса и няма да приемате телефонни обаждания.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От потребителския портал за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Изберете кога да активирате гласовата си поща:

 • Винаги
 • Когато е зает

   

  Входящите повиквания няма да бъдат насочени към гласовата поща, когато е активирано изчакване на повикване.

 • Когато няма отговор
5

Щракнете върху Запиши.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази демонстрация на видеоклипа за това как да зададете кога искате да изпращате обаждащите се до гласовата си поща.

Можете да изберете къде искате да съхранявате гласовата си поща и факс съобщенията – в портала за обаждащи се потребители или на посочен имейл адрес като .tiff файл.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От потребителския портал за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

До Съхранение на съобщения използвайте падащото меню, за да изберете къде искате да съхранявате съобщенията си:

 • Използвайте системна пощенска кутия
 • Използване на външна пощенска кутия—С тази опция въведете имейл адреса, за да изпратите гласовата си поща и факс съобщенията. Ако изберете тази опция, гласовата поща и факс съобщенията вече не са налични в Порталът за потребители за обаждания.

 

Тази опция може да не е налична, ако пренасочването на гласова поща е деактивирано.

5

Активирайте индикатора за изчакващо съобщение за вашия настолен телефон, като поставите отметка в квадратчето до Използване на индикатора за изчакващо съобщение на вашия Cisco IP телефон.

6

Щракнете върху Запиши.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази видео демонстрация за това как да изберете къде искате да съхранявате гласовата си поща и факс съобщенията.

Какво да направите след това


Ако за вашето местоположение е активирана транскрипция на гласова поща, трябва да изберете опцията Използване на системна пощенска кутия и Прикачване на нови съобщения в гласовата поща и изпращане по имейл, за да получавате преписи на гласовата поща. За помощ вижте: Настройки за транскрипция на гласова поща.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От потребителския портал за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Включете Известия.

5

За да получавате известия за текстови съобщения, изберете Извести ме чрез текстово съобщение, когато се получат нови съобщения в гласовата поща.

Ако е избрана тази опция, въведете телефонния номер и доставчика на услуги.

6

За да получавате известия по имейл, изберете Извести ме по имейл, когато се получат нови съобщения в гласовата поща.

Ако е избрана тази опция, въведете имейл адреса, на който да изпращате известия.

7

За да изпратите до имейл адрес с прикачено съобщение, поставете отметка в квадратчето до Прикачване на нови съобщения в гласовата поща и изпращане по имейл.

Ако е избрана тази опция, въведете имейл адреса, на който да изпращате известията и прикачените съобщения.


 

Тази опция може да не е налична, ако пренасочването на гласова поща е деактивирано.

8

Щракнете върху Запиши.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази демонстрация на видеоклипа за това как да активирате известията за гласовата си поща.

Какво да направите след това


Ако за вашето местоположение е активирана транскрипция на гласова поща, трябва да изберете опцията Използване на системна пощенска кутия и Прикачване на нови съобщения в гласовата поща и изпращане по имейл, за да получавате преписи на гласовата поща. За помощ вижте: Настройки за транскрипция на гласова поща.

Преди да започнете

С транскрипцията на гласовата поща потребителят получава имейл с транскрипцията на гласовата поща в тялото на имейла и .WAV файл като прикачен файл за гласова поща.


Администраторът трябва да активира транскрипцията на гласовата поща за вашето местоположение.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

В Порталът за потребители за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

До Съхранение на съобщения използвайте падащия списък, за да изберете Използване на системна пощенска кутия.

5

Включете Известия.

6

Поставете отметка в квадратчето до Прикачване на нови съобщения в гласовата поща и изпращане по имейл и въведете имейл адреса, на който да изпращате известия.


 

Тази опция може да не е налична, ако пренасочването на гласова поща е деактивирано.

7

Щракнете върху Запиши.

Можете да използвате следната диаграма като полезна визуализация на известие по имейл за транскрипция на гласова поща:

Можете да позволите на обаждащите се да натиснат 0 и да бъдат прехвърлени на друг телефонен номер по ваш избор, когато достигнат вашия поздрав за гласова поща.


Ако тази функция е активирана, не забравяйте да запишете вашия поздрав за гласова поща с подходящите насоки за обаждащия се. Например „За да стигнете до моя асистент, натиснете 0.“

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От потребителския портал за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Включете Натиснете „0“, за да прехвърлите към.

5

Въведете телефонния номер или разширението, на което искате да се прехвърлят повикванията.

6

Щракнете върху Запиши.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази видео демонстрация за това как да разрешите на обаждащите се да прехвърлят от вашия поздрав за гласова поща.

Вашият поздрав за гласова поща е съобщението, което вашите обаждащи се чуват, когато достигнат до вашата гласова поща. Има два вида поздрави за гласова поща – заето и без отговор. Поздравът за заето се възпроизвежда, когато сте в друго повикване и нямате чакащо повикване, а поздравът за липса на отговор се възпроизвежда, когато не отговорите на повикването.

Можете да настроите и управлявате вашите поздрави в гласовата поща в Порталът за обаждащи се потребители.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От потребителския портал за обаждания кликнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Превъртете до Поздрави.

5

Задайте броя на позвъняванията, които искате да чуят обаждащите се, преди да чуят вашия поздрав в гласовата поща.

6

Изберете вашия поздрав за зает от падащото меню до Ако сте заети, използвайте поздрав от:

 • Система – Това възпроизвежда поздрава по подразбиране на системата.
 • Лично – ако е избрана тази опция, изберете файла за качване.

   

  Поздравите могат да бъдат записани чрез набиране на гласовия портал (натискане на бутона за съобщение на вашия IP телефон) и въвеждане на паролата за гласовия портал.

7

Изберете своя поздрав без отговор от падащото меню до Ако няма отговор, използвайте поздрав от:

 • Система – Това възпроизвежда поздрава по подразбиране на системата.
 • Лично – ако е избрана тази опция, изберете файла за качване.

   

  Поздравите могат да бъдат записани чрез набиране на гласовия портал (натискане на бутона за съобщение на вашия IP телефон) и въвеждане на паролата за гласовия портал.

8

Щракнете върху Запиши.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледайте тази демонстрация на видеоклипа за това как да настроите поздравите си в гласовата поща.