1

Przejdź do witryny Cisco Webex Settings i wybierz pozycję Mój profil .

2

Kliknij "..." i wybierz pozycję Zmień numer PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź nowy kod PIN poczty głosowej z następującymi wymaganiami:

  • Musi mieć co najmniej sześć cyfr długości i maksymalnie 8 cyfr. Tylko liczby!

  • Nie może być żadnym z poprzednich pięciu kodów PIN.

  • Nie może zawierać numeru pomocniczego.

  • Nie może zawierać pojedynczych ani grup powtarzanych cyfr (na przykład 228883, 121212 lub 408408).

  • Nie może być sekwencją numeryczną (na przykład 012345 lub 987654).

  • Nie może zawierać numerów wybieranych w linii prostej na klawiaturze.

  • Nie może być odwrotna kolejność ostatniego kodu PIN.

4

Wprowadź ponownie kod PIN w funkcji Confirm Voicemail PIN i kliknij przycisk Zapisz .