1

Přejděte do nastavení cisco webexu a vyberte Můj profil .

2

Klikněte na "..." a vyberte Změnit PIN hlasovou poštu.

3

Zadejte kód PIN nové hlasové pošty s následujícími požadavky:

  • Musí mít délku nejméně šest číslic a maximálně 8 číslic. Jen čísla!

  • Nesmí to být žádný z vašich předchozích pěti PIN kódů.

  • Nesmí obsahovat číslo vaší přípony.

  • Nesmí obsahovat jeden nebo skupiny opakovaných číslic (například 228883, 121212 nebo 408408).

  • Nesmí se jednat o číselnou sekvenci (například 012345 nebo 987654).

  • Nesmí obsahovat čísla vytáčená přímou linkou na klávesnici.

  • Nesmí se jednat o obrácené pořadí posledního kódu PIN.

4

Znovu zadejte kód PIN v potvrzování pinu hlasové pošty a klepněte na tlačítko Uložit .