Активирайте или деактивирайте автоматичното откриване на близки видео устройства

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да промените тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

Можете да промените тези настройки, като отидете на Настройки > Устройство и след това докоснете Откриване на устройства, за да активирате или деактивирате автоматичното откриване на видео в близост устройства.


 

Ако сте активирали автоматичното откриване, можете да изберете дали да Показване винаги или Свързване за показване, ако е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване към близко видео устройство

Можете ръчно да се свържете с видео устройство, дори ако сте свързани с друго устройство или ако автоматичната връзка е деактивирана.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това докоснете името на видеоустройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани с видеоустройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете име на устройството и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно наWebex Meetingsнастолно приложение, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

След като се свържете с видеоустройство, докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на устройство. Докоснете Старт > Стартиране на излъчване, за да започнете да споделяте екрана си. За да спрете споделянето, докоснете иконата на червения часовник и след това докоснете Стоп.

Свържете се със среща от видео устройство

След като се свържете с видео устройство, можете да се свържете със среща, без да се налага да се присъединявате към срещата от мобилното си устройство. След като се свържете, можете да получите достъп до контролите на срещата директно от мобилното си устройство.

Активирайте или деактивирайте автоматичното откриване на близки видео устройства

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да промените тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

1

Отидете на Настройки > Устройство и след това докоснете Откриване на устройства, за да активирате или деактивирате автоматичното откриване на близките видеоустройства.


 

Ако сте активирали автоматичното откриване, можете да изберете дали да Винаги се показва или Свързване за показване, ако е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване към близко видео устройство

Можете ръчно да се свържете с видео устройство, дори ако сте свързани с друго устройство или ако автоматичната връзка е деактивирана.

1

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това докоснете името на видеоустройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани с видеоустройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете видео адрес и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно наСрещинастолно приложение, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

1

След като се свържете с видео устройство, докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на устройството, след което докоснете Стартиране на излъчване.

2

За да спрете споделянето, докоснете иконата на червения часовник и след това докоснете Стоп.

Свържете се със среща от видеоустройство

След като се свържете с видео устройство, можете да се свържете със среща, без да се налага да се присъединявате към срещата от мобилното си устройство.

1

След като се свържете, можете да получите достъп до контролите на срещата директно от мобилното си устройство.

Активирайте или деактивирайте автоматичното откриване на близки видео устройства

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да промените тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

Можете да промените тези настройки, като отидете на Още > Настройки > Устройство и след това докоснете Откриване на устройства, за да активирате или деактивирайте автоматичното откриване на близките видео устройства.


 

Ако сте активирали автоматичното откриване, можете да изберете дали да Показване винаги или Свързване за показване, ако е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване към близко видео устройство

Можете ръчно да се свържете с видео устройство, дори ако сте свързани с друго устройство или ако автоматичната връзка е деактивирана.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това докоснете името на видеоустройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани с видеоустройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете име на устройството и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно наWebex Meetingsнастолно приложение, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

След като се свържете с видео устройство, докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на екрана. За да спрете споделянето, докоснетеWebexи след това докоснете Спиране на споделянето.

Свържете се със среща от видео устройство

След като се свържете с видео устройство, можете да се свържете със среща, без да се налага да се присъединявате към срещата от мобилното си устройство. След като се свържете, можете да получите достъп до контролите на срещата директно от мобилното си устройство.

Започнете среща, докато споделяте на видео устройство

Можете да започнете аWebexсреща, докато споделяте екрана си с видео устройство. Когато срещата започне, вече споделяте съдържание.

След като се свържете с устройство, докоснете Споделяне на екрана. Когато сте готови да започнете срещата, отворете отново приложението и докоснете Преместване на срещата на устройство.

Активирайте или деактивирайте автоматичното откриване на близки видео устройства

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да промените тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

1

Отидете на Още > Настройки > Устройство и след това докоснете Разрешаване на откриване на устройство, за да активирате или деактивирате автоматичното откриване на близките видео устройства.

2

Ръчно свързване към близко видео устройство

Можете ръчно да се свържете с видео устройство, дори ако сте свързани с друго устройство или ако автоматичната връзка е деактивирана.

1

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това докоснете името на видеоустройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани с видео устройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на друго устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете видео адрес и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно наСрещинастолно приложение, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

1

След като се свържете с видеоустройство, докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на екрана.

2

За да спрете споделянето, докоснетеWebexи след това докоснете Спиране на споделянето.

Свържете се със среща от видеоустройство

След като се свържете с видео устройство, можете да се свържете със среща, без да се налага да се присъединявате към срещата от мобилното си устройство.

1

След като се свържете, можете да получите достъп до контролите на срещата директно от мобилното си устройство.

Започнете среща, докато споделяте на видео устройство

Можете да започнете среща на Webex, докато споделяте екрана си с видео устройство. Когато срещата започне, вече споделяте съдържание.

1

След като се свържете с устройство, докоснете Споделяне на екрана.

2

Когато сте готови да започнете срещата, отворете отново приложението и докоснете Преместване на срещата на устройството.