Разрешаване или забраняване на автоматичното откриване на близко видеоустройство

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да променяте тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

Можете да промените тези настройки, като отидете в Настройки > Устройство , след което докоснете Откриване на устройства, за да активирате или деактивирате автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство.


Ако имате разрешено автоматично откриване, можете да изберете дали винаги да показвате или да се свързвате с Показване, ако е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване с близко видеоустройство

Можете ръчно да се свързвате с видеоустройство, дори ако сте свързани с друго устройство или да имате деактивирана автоматична връзка.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това натиснете върху името на видео устройството, за да се свържете с него.


Ако вече сте свързани към видео устройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете Име на устройството и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание към устройство

Подобно на настолното приложение Webex Meetings, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

След свързване с видеоустройство докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на устройство. Докоснете Старт > Започнете излъчването, за да започнете да споделяте екрана си. За да спрете споделянето, докоснете иконата на червения часовник и след това докоснете Стоп .

Свързване към събрание от видеоустройство

След свързване с видеоустройство можете да се свържете към събрание, без да се налага да се присъединявате към събранието от мобилното си устройство. След свързването можете да получите достъп до контролите на събранието директно от мобилното си устройство.

Разрешаване или забраняване на автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да променяте тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

Отидете на Настройки > устройство ,след което докоснете Откриване на устройства, за да разрешите или забраните автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство.


 

Ако имате разрешено автоматично откриване, можете да изберете дали винаги да се показва или да сесвързва, за да се покаже дали е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване с близко видеоустройство

Можете ръчно да се свързвате с видеоустройство, дори ако сте свързани с друго устройство или да имате деактивирана автоматична връзка.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това натиснете върху името на видео устройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани към видео устройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете видео адрес и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно на настолното приложение "Събрания", можете да споделяте екрана си на видеоустройство директно от мобилното си приложение.

1

След като се свържете с видео устройство, докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на устройството , след което натиснете Старт излъчване.

2

За да спрете споделянето, докоснете иконата на червения часовник и след това докоснете Стоп .

Свързване към събрание от видеоустройство

След свързване с видеоустройство можете да се свържете към събрание, без да се налага да се присъединявате към събранието от мобилното си устройство.

След свързването можете да получите достъп до контролите на събранието директно от мобилното си устройство.

Разрешаване или забраняване на автоматичното откриване на близко видеоустройство

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да променяте тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

Можете да промените тези настройки, като отидете в Още > Настройки > устройство , след което докоснете Откриване на устройства, за да активирате или забраните автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство.


Ако имате разрешено автоматично откриване, можете да изберете дали винаги да показвате или да се свързвате с Показване, ако е свързано видеоустройство.

Ръчно свързване с близко видеоустройство

Можете ръчно да се свързвате с видеоустройство, дори ако сте свързани с друго устройство или да имате деактивирана автоматична връзка.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това натиснете върху името на видео устройството, за да се свържете с него.


Ако вече сте свързани към видео устройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете Име на устройството и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание към устройство

Подобно на настолното приложение Webex Meetings, можете да споделяте екрана си на видео устройство директно от мобилното си приложение.

След като се свържете с видео устройство, докоснете името на видео устройството и след това докоснете Share Screen. За да спрете споделянето, докоснете иконата webex и след това докоснете Спиране на споделянето.

Свързване към събрание от видеоустройство

След свързване с видеоустройство можете да се свържете към събрание, без да се налага да се присъединявате към събранието от мобилното си устройство. След свързването можете да получите достъп до контролите на събранието директно от мобилното си устройство.

Стартиране на събрание по време на споделяне на видеоустройство

Можете да започнете събрание на Webex, докато споделяте екрана си на видео устройство. Когато събранието започне, вече споделяте съдържание.

След като се свържете с устройство, докоснете Споделяне на екрана. Когато сте готови да стартирате събранието, отменете отново приложението и докоснете Преместване на събрание в устройство.

Разрешаване или забраняване на автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство

По подразбиране приложението ви автоматично се опитва да открие и да се свърже с близките видео устройства. Можете да променяте тази настройка, така че да трябва да се свързвате ръчно с устройство всеки път.

1

Отидете на Още > Настройки > Устройство , след което докоснете Разрешаване на откриване наустройство, за да разрешите или забраните автоматичното откриване на близко разположени видеоустройство.

2

Ръчно свързване с близко видеоустройство

Можете ръчно да се свързвате с видеоустройство, дори ако сте свързани с друго устройство или да имате деактивирана автоматична връзка.

Отворете приложението и докоснете Свързване с устройство. След това натиснете върху името на видео устройството, за да се свържете с него.


 

Ако вече сте свързани към видеоустройство, можете да докоснете името на устройството и след това да докоснете Използване на различно устройство. Ако устройството, с което искате да се свържете, не се показва в списъка, докоснете Въведете видео адрес и потърсете името на устройството.

Споделяне на съдържание на устройство

Подобно на настолното приложение "Събрания", можете да споделяте екрана си на видеоустройство директно от мобилното си приложение.

1

След свързване с видеоустройство докоснете името на видеоустройството и след това докоснете Споделяне на екрана.

2

За да спрете споделянето, докоснете иконата webex и след това докоснете Спиране на споделянето.

Свързване към събрание от видеоустройство

След свързване с видеоустройство можете да се свържете към събрание, без да се налага да се присъединявате към събранието от мобилното си устройство.

След свързването можете да получите достъп до контролите на събранието директно от мобилното си устройство.

Стартиране на събрание по време на споделяне на видеоустройство

Можете да започнете събрание на Webex, докато споделяте екрана си на видео устройство. Когато събранието започне, вече споделяте съдържание.

1

След свързване с устройство докоснете Споделяне на екрана.

2

Когато сте готови да стартирате събранието, повторното откриване на приложението и докоснете Преместване на събранието в устройството.