Aktivera eller inaktivera automatisk detektering av videoenheter i närheten

Som standard försöker appen automatiskt att upptäcka och ansluta till videoenheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Inställningar > enhet och sedan knacka på Upptäck enheter för att aktivera eller inaktivera automatisk detektering av närliggande videoenheter.


 

Om du har automatisk identifiering aktiverad kan du välja om du vill Visa alltid eller Anslut för att visa om en videoenhet är ansluten.

Anslut manuellt till en videoenhet i närheten

Du kan ansluta manuellt med en videoenhet även om du är ansluten till en annan enhet eller har automatisk anslutning inaktiverad.

Öppna appen och tryck på Anslut till en enhet. Tryck sedan på videoenhetens namn för att ansluta till den.


 

Om du redan är ansluten till en videoenhet kan du knacka på enhetsnamnet och sedan trycka på Använd en annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan knackar du på Ange enhetsnamn och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt somWebex Meetingsskrivbordsappen kan du dela skärmen till en videoenhet direkt från mobilappen.

När du har anslutit till en videoenhet knackar du på videoenhetens namn och sedan på Dela på enhet. Tryck > starta sändning för att börja dela din skärm. För att sluta dela, knacka på den röda klockikonen och sedan på Stoppa.

Anslut till ett möte från en videoenhet

När du har anslutit till en videoenhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet via din mobila enhet. När du har anslutit kan du komma åt möteskontrollerna direkt från din mobila enhet.

Aktivera eller inaktivera automatisk detektering av videoenheter i närheten

Som standard försöker appen automatiskt att upptäcka och ansluta till videoenheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

1

Gå till Inställningar > och knacka sedan på Upptäck enheter för att aktivera eller inaktivera automatisk identifiering av videoenheter i närheten.


 

Om du har automatisk identifiering aktiverad kan du välja om du alltid vill visa eller Anslut för att visa om en videoenhet är ansluten.

Anslut manuellt till en videoenhet i närheten

Du kan ansluta manuellt med en videoenhet även om du är ansluten till en annan enhet eller har automatisk anslutning inaktiverad.

1

Öppna appen och knacka på Anslut till en enhet. Tryck sedan på videoenhetens namn för att ansluta till den.


 

Om du redan är ansluten till en videoenhet kan du knacka på enhetsnamnet och sedan trycka på Använd en annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan knackar du på Ange en videoadress och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt somMeetingsskrivbordsappen kan du dela skärmen till en videoenhet direkt från mobilappen.

1

När du har anslutit till en videoenhet knackar du på videoenhetens namn och därefter på Dela på enhet och sedan på Starta sändning.

2

För att sluta dela, knacka på den röda klockikonen och sedan på Stoppa.

Anslut till ett möte från en videoenhet

När du har anslutit till en videoenhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet via din mobila enhet.

1

När du har anslutit kan du komma åt möteskontrollerna direkt från din mobila enhet.

Aktivera eller inaktivera automatisk detektering av videoenheter i närheten

Som standard försöker appen automatiskt att upptäcka och ansluta till videoenheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

Du kan ändra dessa inställningar genom att gå till Mer > Inställningar > enhet och sedan trycka på Upptäck enheter för att aktivera eller inaktivera automatisk detektering av närliggande videoenheter.


 

Om du har automatisk identifiering aktiverad kan du välja om du vill Visa alltid eller Anslut för att visa om en videoenhet är ansluten.

Anslut manuellt till en videoenhet i närheten

Du kan ansluta manuellt med en videoenhet även om du är ansluten till en annan enhet eller har automatisk anslutning inaktiverad.

Öppna appen och tryck på Anslut till en enhet. Tryck sedan på videoenhetens namn för att ansluta till den.


 

Om du redan är ansluten till en videoenhet kan du knacka på enhetsnamnet och sedan trycka på Använd en annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan knackar du på Ange enhetsnamn och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt somWebex Meetingsskrivbordsappen kan du dela skärmen till en videoenhet direkt från mobilappen.

När du har anslutit till en videoenhet knackar du på videoenhetens namn och sedan på Dela skärm. För att sluta dela trycker du påWebexoch knacka på Sluta dela.

Anslut till ett möte från en videoenhet

När du har anslutit till en videoenhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet via din mobila enhet. När du har anslutit kan du komma åt möteskontrollerna direkt från din mobila enhet.

Starta ett möte medan du delar till en videoenhet

Du kan starta ettWebexmötet medan du delar din skärm till en videoenhet. När mötet startar delar du redan innehåll.

När du har anslutit till en enhet trycker du på Dela skärm. När du är redo att starta mötet öppnar du appen igen och knackar på Flytta möte till enhet.

Aktivera eller inaktivera automatisk detektering av videoenheter i närheten

Som standard försöker appen automatiskt att upptäcka och ansluta till videoenheter i närheten. Du kan ändra den här inställningen så att du måste ansluta till en enhet manuellt varje gång.

1

Gå till Mer > inställningar > enhet och knacka sedan på Tillåt enhetsidentifiering för att aktivera eller inaktivera automatisk detektering av närliggande videoenheter.

2

Anslut manuellt till en videoenhet i närheten

Du kan ansluta manuellt med en videoenhet även om du är ansluten till en annan enhet eller har automatisk anslutning inaktiverad.

1

Öppna appen och knacka på Anslut till en enhet. Tryck sedan på videoenhetens namn för att ansluta till den.


 

Om du redan är ansluten till en videoenhet kan du knacka på enhetsnamnet och sedan trycka på Använd annan enhet. Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan knackar du på Ange en videoadress och söker efter enhetens namn.

Dela innehåll till en enhet

På samma sätt somMeetingsskrivbordsappen kan du dela skärmen till en videoenhet direkt från mobilappen.

1

När du har anslutit till en videoenhet knackar du på videoenhetens namn och sedan på Dela skärm.

2

För att sluta dela trycker du påWebexoch knacka på Sluta dela.

Anslut till ett möte från en videoenhet

När du har anslutit till en videoenhet kan du ansluta till ett möte utan att behöva delta i mötet via din mobila enhet.

1

När du har anslutit kan du komma åt möteskontrollerna direkt från din mobila enhet.

Starta ett möte medan du delar till en videoenhet

Du kan starta ett Webex-möte medan du delar skärmen på en videoenhet. När mötet startar delar du redan innehåll.

1

När du har anslutit till en enhet trycker du på Dela skärm.

2

När du är redo att starta mötet öppnar du appen igen och knackar på Flytta möte till enhet.