הפעלה או השבתה של זיהוי אוטומטי של התקני וידאו בקרבת מקום

כברירת מחדל, האפליקציה שלך מנסה באופן אוטומטי לגלות התקני וידאו קרובים ולהתחבר אליהם.באפשרותך לשנות הגדרה זו כך שיהיה עליך להתחבר להתקן באופן ידני בכל פעם.

באפשרותך לשנות הגדרות אלה על-ידי מעבר אל הגדרות > התקןולאחר מכן הקש על גלה מכשירים כדי להפעיל או להשבית זיהוי אוטומטי של התקני וידאו קרובים.


 

אם הפעלת זיהוי אוטומטי, באפשרותך לבחור אם להציג תמיד או להתחבר כדי להציג אם התקן וידאו מחובר.

התחברות ידנית להתקן וידאו בקרבת מקום

באפשרותך להתחבר באופן ידני להתקן וידאו גם אם אתה מחובר להתקן אחר או אם החיבור האוטומטי מושבת.

פתחו את האפליקציה והקישו על 'התחבר למכשיר'.לאחר מכן, הקש על שם מכשיר הווידאו כדי להתחבר אליו.


 

אם אתה כבר מחובר להתקן וידאו, באפשרותך להקיש על שם ההתקן ולאחר מכן להקיש על השתמש במכשיראחר.אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, הקש על הזן שם התקן וחפש את שם ההתקן.

שיתוף תוכן בהתקן

בדומה לאפליקציית שולחן העבודה Webex Meetings , באפשרותך לשתף את המסך שלך למכשיר וידאו ישירות מהאפליקציה למכשירים ניידים.

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, הקש על שם התקן הווידאו ולאחר מכן הקש על שתף במכשיר.הקש על התחל > התחל שידור כדי להתחיל לשתף את המסך שלך.כדי להפסיק את השיתוף, הקש על סמל השעון האדום ולאחר מכן הקש על עצור.

התחברות לפגישה מהתקן וידאו

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, באפשרותך להתחבר לפגישה מבלי להצטרף לפגישה מהמכשיר הנייד שלך.לאחר ההתחברות, תוכל לגשת לפקדי הפגישה ישירות מהמכשיר הנייד שלך.

הפעלה או השבתה של זיהוי אוטומטי של התקני וידאו בקרבת מקום

כברירת מחדל, האפליקציה שלך מנסה באופן אוטומטי לגלות התקני וידאו קרובים ולהתחבר אליהם.באפשרותך לשנות הגדרה זו כך שיהיה עליך להתחבר להתקן באופן ידני בכל פעם.

1

עבור אל הגדרות > התקןולאחר מכן הקש על גלה מכשירים כדי להפעיל או להשבית זיהוי אוטומטי של התקני וידאו קרובים.


 

אם הפעלת זיהוי אוטומטי, באפשרותך לבחור אם להציג תמיד או להתחבר כדי להראות אם התקן וידאו מחובר.

התחברות ידנית להתקן וידאו קרוב

באפשרותך להתחבר באופן ידני להתקן וידאו גם אם אתה מחובר להתקן אחר או אם החיבור האוטומטי מושבת.

1

פתחו את האפליקציה והקישו על 'התחבר למכשיר'.לאחר מכן, הקש על שם מכשיר הווידאו כדי להתחבר אליו.


 

אם אתה כבר מחובר להתקן וידאו, באפשרותך להקיש על שם ההתקן ולאחר מכן להקיש על השתמש במכשיראחר.אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, הקש על הזן כתובת וידאו וחפש את שם ההתקן.

שיתוף תוכן במכשיר

בדומה לאפליקציית שולחן העבודה 'פגישות' , באפשרותך לשתף את המסך שלך עם מכשיר וידאו ישירות מהאפליקציה למכשירים ניידים.

1

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, הקש על שם התקן הווידאו ולאחר מכן הקש על שתף במכשירולאחר מכן הקש על התחל שידור.

2

כדי להפסיק את השיתוף, הקש על סמל השעון האדום ולאחר מכן הקש על עצור.

התחברות לפגישה ממכשיר וידאו

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, באפשרותך להתחבר לפגישה מבלי להצטרף לפגישה מהמכשיר הנייד שלך.

1

לאחר ההתחברות, תוכל לגשת לפקדי הפגישה ישירות מהמכשיר הנייד שלך.

הפעלה או השבתה של זיהוי אוטומטי של התקני וידאו בקרבת מקום

כברירת מחדל, האפליקציה שלך מנסה באופן אוטומטי לגלות התקני וידאו קרובים ולהתחבר אליהם.באפשרותך לשנות הגדרה זו כך שיהיה עליך להתחבר להתקן באופן ידני בכל פעם.

באפשרותך לשנות הגדרות אלה על-ידי מעבר אל הגדרות > נוספות > התקןולאחר מכן הקש על גלה התקנים כדי להפעיל או להשבית זיהוי אוטומטי של התקני וידאו קרובים.


 

אם הפעלת זיהוי אוטומטי, באפשרותך לבחור אם להציג תמיד או להתחבר כדי להציג אם התקן וידאו מחובר.

התחברות ידנית להתקן וידאו בקרבת מקום

באפשרותך להתחבר באופן ידני להתקן וידאו גם אם אתה מחובר להתקן אחר או אם החיבור האוטומטי מושבת.

פתחו את האפליקציה והקישו על 'התחבר למכשיר'.לאחר מכן, הקש על שם מכשיר הווידאו כדי להתחבר אליו.


 

אם אתה כבר מחובר להתקן וידאו, באפשרותך להקיש על שם ההתקן ולאחר מכן להקיש על השתמש במכשיראחר.אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, הקש על הזן שם התקן וחפש את שם ההתקן.

שיתוף תוכן בהתקן

בדומה לאפליקציית שולחן העבודה Webex Meetings , באפשרותך לשתף את המסך שלך למכשיר וידאו ישירות מהאפליקציה למכשירים ניידים.

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, הקש על שם התקן הווידאו ולאחר מכן הקש על שתף מסך.כדי להפסיק את השיתוף, הקש על סמל Webex ולאחר מכן הקש על הפסק שיתוף.

התחברות לפגישה מהתקן וידאו

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, באפשרותך להתחבר לפגישה מבלי להצטרף לפגישה מהמכשיר הנייד שלך.לאחר ההתחברות, תוכל לגשת לפקדי הפגישה ישירות מהמכשיר הנייד שלך.

התחלת פגישה תוך שיתוף עם התקן וידאו

באפשרותך להתחיל פגישת Webex תוך שיתוף המסך שלך להתקן וידאו.כאשר הפגישה מתחילה, אתה כבר משתף תוכן.

לאחר ההתחברות למכשיר, הקישו על 'שתף מסך'.כשתהיה מוכן להתחיל את הפגישה, פתח מחדש את האפליקציה והקש על העבר פגישה למכשיר.

הפעלה או השבתה של זיהוי אוטומטי של התקני וידאו בקרבת מקום

כברירת מחדל, האפליקציה שלך מנסה באופן אוטומטי לגלות התקני וידאו קרובים ולהתחבר אליהם.באפשרותך לשנות הגדרה זו כך שיהיה עליך להתחבר להתקן באופן ידני בכל פעם.

1

עבור אל הגדרות > נוספות > התקןולאחר מכן הקש על אפשר גילוי התקנים כדי להפעיל או להשבית זיהוי אוטומטי של התקני וידאו קרובים.

2

התחברות ידנית להתקן וידאו קרוב

באפשרותך להתחבר באופן ידני להתקן וידאו גם אם אתה מחובר להתקן אחר או אם החיבור האוטומטי מושבת.

1

פתחו את האפליקציה והקישו על 'התחבר למכשיר'.לאחר מכן, הקש על שם מכשיר הווידאו כדי להתחבר אליו.


 

אם אתה כבר מחובר להתקן וידאו, באפשרותך להקיש על שם ההתקן ולאחר מכן להקיש על השתמש במכשיראחר.אם ההתקן שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, הקש על הזן כתובת וידאו וחפש את שם ההתקן.

שיתוף תוכן במכשיר

בדומה לאפליקציית שולחן העבודה 'פגישות' , באפשרותך לשתף את המסך שלך עם מכשיר וידאו ישירות מהאפליקציה למכשירים ניידים.

1

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, הקש על שם התקן הווידאו ולאחר מכן הקש על שתף מסך.

2

כדי להפסיק את השיתוף, הקש על סמל Webex ולאחר מכן הקש על הפסק שיתוף.

התחברות לפגישה ממכשיר וידאו

לאחר ההתחברות להתקן וידאו, באפשרותך להתחבר לפגישה מבלי להצטרף לפגישה מהמכשיר הנייד שלך.

1

לאחר ההתחברות, תוכל לגשת לפקדי הפגישה ישירות מהמכשיר הנייד שלך.

התחלת פגישה תוך שיתוף עם התקן וידאו

באפשרותך להתחיל פגישת Webex תוך שיתוף המסך שלך להתקן וידאו.כאשר הפגישה מתחילה, אתה כבר משתף תוכן.

1

לאחר ההתחברות למכשיר, הקש על שתף מסך.

2

כשתהיה מוכן להתחיל את הפגישה, פתח מחדש את האפליקציה והקש על העבר פגישה למכשיר.