Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí vyhledat zařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, že se budete muset k zařízení pokaždé připojit ručně.

Tato nastavení můžete změnit v nabídce Nastavení > Zařízení a klepnutím na Objevit zařízení aktivujete nebo deaktivujete automatickou detekci zařízení v okolí.


 

Pokud máte aktivovanou automatickou detekci, můžete zvolit, zda chcete Vždy zobrazit nebo Připojit k zobrazení, pokud je video zařízení připojeno.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

S videozařízením se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté klepněte na název video zařízení a připojte se k němu.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a poté na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na možnost Zadejte název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jakoWebex Meetingspomocí aplikace pro počítače můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a poté klepněte na Sdílet na zařízení. Pro zahájení sdílení obrazovky klepněte na Start > Start Broadcast. Pokud chceš sdílení ukončit, klepni na ikonu červených hodin a potom na Zastavit.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se k ní museli připojit ze svého mobilního zařízení. Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům meetingu přímo ze svého mobilního zařízení.

Povolit nebo zakázat automatickou detekci zařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí vyhledat zařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, že se budete muset k zařízení pokaždé připojit ručně.

1

Přejděte na Nastavení > Zařízení a klepnutím na Objevit zařízení aktivujte nebo deaktivujte automatickou detekci zařízení v okolí.


 

Pokud máte aktivovanou automatickou detekci, můžete zvolit, zda chcete Vždy zobrazit nebo Připojit a zobrazit, zda je video zařízení připojeno.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

S videozařízením se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

1

Otevři aplikaci a klepni na Připojit k zařízení. Poté klepněte na název video zařízení a připojte se k němu.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a poté na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na možnost Zadejte adresu videa a vyhledejte název zařízení.

Sdílet obsah na zařízení

Podobně jakoSchůzkypomocí aplikace pro počítače můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

1

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a poté klepněte na Sdílet na zařízení a poté klepněte na Spustit vysílání.

2

Pokud chceš sdílení ukončit, klepni na ikonu červených hodin a potom na Zastavit.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se k ní museli připojit ze svého mobilního zařízení.

1

Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům meetingu přímo ze svého mobilního zařízení.

Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí vyhledat zařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, že se budete muset k zařízení pokaždé připojit ručně.

Tato nastavení můžete změnit v nabídce Další > Nastavení > Zařízení a klepnutím na tlačítko Objevit zařízení aktivujete nebo deaktivujete automatickou detekci zařízení v okolí.


 

Pokud máte aktivovanou automatickou detekci, můžete zvolit, zda chcete Vždy zobrazit nebo Připojit k zobrazení, pokud je video zařízení připojeno.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

S videozařízením se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté klepněte na název video zařízení a připojte se k němu.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a poté na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na možnost Zadejte název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jakoWebex Meetingspomocí aplikace pro počítače můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a poté klepněte na možnost Sdílet obrazovku. Pokud chceš sdílení zastavit, klepni naWebexikony a poté klepněte na možnost Zastavit sdílení.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se k ní museli připojit ze svého mobilního zařízení. Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům meetingu přímo ze svého mobilního zařízení.

Zahájit schůzku během sdílení na video zařízení

Můžete si založitWebexschůzka při sdílení obrazovky s videozařízením. Po zahájení schůzky již sdílíte obsah.

Po připojení k zařízení klepněte na Sdílet obrazovku. Až budete připraveni zahájit schůzku, znovu otevřete aplikaci a klepněte na Přesunout schůzku do zařízení.

Povolit nebo zakázat automatickou detekci zařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí vyhledat zařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, že se budete muset k zařízení pokaždé připojit ručně.

1

Přejděte na Další > Nastavení > Zařízení a klepnutím na Povolit vyhledávání zařízení aktivujte nebo deaktivujte automatickou detekci zařízení v okolí.

2

Ruční připojení k blízkému videozařízení

S videozařízením se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

1

Otevři aplikaci a klepni na Připojit k zařízení. Poté klepněte na název video zařízení a připojte se k němu.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a poté na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na možnost Zadejte adresu videa a vyhledejte název zařízení.

Sdílet obsah na zařízení

Podobně jakoSchůzkypomocí aplikace pro počítače můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

1

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a poté klepněte na obrazovku Sdílet.

2

Pokud chceš sdílení zastavit, klepni naWebexikony a klepněte na možnost Zastavit sdílení.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se k ní museli připojit ze svého mobilního zařízení.

1

Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům meetingu přímo ze svého mobilního zařízení.

Zahájení schůzky při sdílení s video zařízením

Během sdílení obrazovky s videozařízením můžete zahájit schůzku Webex. Po zahájení schůzky již sdílíte obsah.

1

Po připojení k zařízení klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Až budete chtít schůzku spustit, aplikaci znovu otevřete a klepněte na Přesunout schůzku do zařízení.