Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokouší zjistit videozařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se museli pokaždé ručně připojit k zařízení.

Tato nastavení můžete změnit tak, že přejdete do Nastavení > zařízení a potom klepnutím na Možnost Zjistit zařízení povolíte nebo zakážete automatické zjišťování videozařízení v okolí.


Pokud máte zapnutou automatickou detekci, můžete zvolit, zda se má vždy zobrazit nebo připojit k zobrazení, pokud je připojeno videozařízení.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

K videozařízení se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte vypnuté automatické připojení.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté se klepnutím na název videozařízení připojte.


Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na Zadat název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jako v desktopové aplikaci Webex Meetings můžete sdílet obrazovku s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a potom klepněte na Sdílet na zařízení. Klepnutím na Start > Spustit vysílání zahájíte sdílení obrazovky. Chcete-li sdílení ukončit, klepněte na červenou ikonu hodin a potom klepněte na Zastavit .

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení. Po připojení můžete k ovládacím prvkům schůzky přistupovat přímo z mobilního zařízení.

Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokouší zjistit videozařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se museli pokaždé ručně připojit k zařízení.

Přejděte do Nastavení > zařízení a potom klepnutím na možnost Zjistit zařízení povolte nebo zakažte automatické zjišťování videozařízení v okolí.


 

Pokud máte zapnutou automatickou detekci, můžete zvolit, zda se má vždy zobrazovat nebo Připojit, aby se zobrazilo, zda je připojeno videozařízení.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

K videozařízení se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte vypnuté automatické připojení.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté se klepnutím na název videozařízení připojte.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na Zadat adresu videa a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu se zařízením

Podobně jako v desktopové aplikaci Schůzky můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

1

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení, potom klepněte na Sdílet v zařízení a potom klepněte naSpustit vysílání .

2

Chcete-li sdílení ukončit, klepněte na červenou ikonu hodin a potom klepněte na Zastavit .

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení.

Po připojení můžete k ovládacím prvkům schůzky přistupovat přímo z mobilního zařízení.

Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokouší zjistit videozařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se museli pokaždé ručně připojit k zařízení.

Tato nastavení můžete změnit tak, že přejdete na Další > Nastavení > zařízení a potom klepnutím na Možnost zjistit zařízení povolíte nebo zakážete automatické zjišťování videozařízení v okolí.


Pokud máte zapnutou automatickou detekci, můžete zvolit, zda se má vždy zobrazit nebo připojit k zobrazení, pokud je připojeno videozařízení.

Ruční připojení k blízkému videozařízení

K videozařízení se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte vypnuté automatické připojení.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté se klepnutím na název videozařízení připojte.


Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na Zadat název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jako v desktopové aplikaci Webex Meetings můžete sdílet obrazovku s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a potom klepněte na Sdílet obrazovku. Chcete-li sdílení ukončit, klepněte na ikonu Webex a potom klepněte na Ukončit sdílení.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení. Po připojení můžete k ovládacím prvkům schůzky přistupovat přímo z mobilního zařízení.

Zahájení schůzky při sdílení na videozařízení

Při sdílení obrazovky s videozařízením můžete zahájit schůzku Webex. Když schůzka začne, už sdílíte obsah.

Po připojení k zařízení klepněte na Sdílet obrazovku. Až budete připraveni zahájit schůzku, znovu otevřete aplikaci a klepněte na Přesunout schůzku do zařízení.

Povolení nebo zakázání automatické detekce videozařízení v okolí

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokouší zjistit videozařízení v okolí a připojit se k nim. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se museli pokaždé ručně připojit k zařízení.

1

Přejděte na Další > Nastavení > zařízení a potom klepnutím na Povolit zjišťování zařízení povolte nebo zakažte automatické zjišťování videozařízení v okolí.

2

Ruční připojení k blízkému videozařízení

K videozařízení se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte vypnuté automatické připojení.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Poté se klepnutím na název videozařízení připojte.


 

Pokud jste již připojeni k videozařízení, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke kterému se chcete připojit, v seznamu nezobrazuje, klepněte na Zadat adresu videa a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu se zařízením

Podobně jako v desktopové aplikaci Schůzky můžete obrazovku sdílet s videozařízením přímo z mobilní aplikace.

1

Po připojení k videozařízení klepněte na název videozařízení a potom klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Chcete-li sdílení ukončit, klepněte na ikonu Webex a potom klepněte na možnost Ukončit sdílení.

Připojení ke schůzce z videozařízení

Po připojení k videozařízení se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení.

Po připojení můžete k ovládacím prvkům schůzky přistupovat přímo z mobilního zařízení.

Zahájení schůzky při sdílení na videozařízení

Při sdílení obrazovky s videozařízením můžete zahájit schůzku Webex. Když schůzka začne, už sdílíte obsah.

1

Po připojení k zařízení ťukněte na položku Sdílet obrazovku.

2

Až budete připraveni zahájit schůzku, znovu otevřete aplikaci a klepněte na Přesunout schůzku do zařízení.