Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog otkrivanja videouređaja u blizini

Aplikacija prema zadanim postavkama automatski pokušava otkriti videouređaje u blizini i povezati se s njima. Tu postavku možete promijeniti tako da se svaki put morate ručno povezati s uređajem.

Te postavke možete promijeniti tako da odete na Postavke > uređaj , a zatim dodirnite Otkrij uređaje da biste omogućili ili onemogućili automatsko otkrivanje videouređaja u blizini.


Ako je omogućeno automatsko otkrivanje, možete odabrati želite li uvijek prikazivati ili se povezivati s prikazom ako je videouređaj povezan.

Ručno povezivanje s videouređajem u blizini

Možete se ručno povezati s videouređajem čak i ako ste povezani s drugim uređajem ili vam je onemogućena automatska veza.

Otvorite aplikaciju i dodirnite Poveži se s uređajem. Zatim dodirnite naziv videouređaja da biste se povezali s njim.


Ako ste već povezani s videouređajem, možete dodirnuti naziv uređaja, a zatim upotrijebiti drugi uređaj. Ako se uređaj s kojim se želite povezati ne prikazuje na popisu, dodirnite Unesite naziv uređaja i potražite naziv uređaja.

Zajedničko korištenje sadržaja s uređajem

Slično aplikaciji Webex sastanci za stolna računala, zaslon možete dijeliti s videouređajem izravno iz mobilne aplikacije.

Nakon povezivanja s videouređajem dodirnite naziv videouređaja, a zatim Zajedničko korištenje na uređaju. Dodirnite Započni > Pokreni emitiranje da biste počeli zajednički koristiti zaslon. Da biste prekinuli zajedničko korištenje, dodirnite ikonu crvenog sata, a zatim Zaustavi.

Povezivanje sa sastankom putem videouređaja

Nakon povezivanja s videouređajem možete se povezati sa sastankom bez uključivanja u sastanak s mobilnog uređaja. Nakon povezivanja možete pristupiti kontrolama sastanka izravno s mobilnog uređaja.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog otkrivanja videouređaja u blizini

Aplikacija prema zadanim postavkama automatski pokušava otkriti videouređaje u blizini i povezati se s njima. Tu postavku možete promijeniti tako da se svaki put morate ručno povezati s uređajem.

Otvorite Postavke > uređaj , a zatim dodirnite Otkrij uređaje da biste omogućili ili onemogućili automatsko otkrivanje videouređaja u blizini.


 

Ako je omogućeno automatsko otkrivanje, možete odabrati želite li uvijek prikazivati ili povezivati da biste prikazali je li videouređaj povezan.

Ručno povezivanje s videouređajem u blizini

Možete se ručno povezati s videouređajem čak i ako ste povezani s drugim uređajem ili vam je onemogućena automatska veza.

Otvorite aplikaciju i dodirnite Poveži se s uređajem. Zatim dodirnite naziv videouređaja da biste se povezali s njim.


 

Ako ste već povezani s videouređajem, možete dodirnuti naziv uređaja, a zatim upotrijebiti drugi uređaj. Ako se uređaj s kojim se želite povezati ne prikazuje na popisu, dodirnite Unesite videoodaziku i potražite naziv uređaja.

Zajedničko korištenje sadržaja na uređaju

Slično aplikaciji Sastanci za stolna računala, zaslon možete dijeliti s videouređajem izravno iz mobilne aplikacije.

1

Nakon povezivanja s videouređajem dodirnite naziv videouređaja, a zatim Zajedničko korištenje nauređaju, a zatim Pokreni emitiranje.

2

Da biste prekinuli zajedničko korištenje, dodirnite ikonu crvenog sata, a zatim Zaustavi.

Povezivanje sa sastankom s videouređaja

Nakon povezivanja s videouređajem možete se povezati sa sastankom bez uključivanja u sastanak s mobilnog uređaja.

Nakon povezivanja možete pristupiti kontrolama sastanka izravno s mobilnog uređaja.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog otkrivanja videouređaja u blizini

Aplikacija prema zadanim postavkama automatski pokušava otkriti videouređaje u blizini i povezati se s njima. Tu postavku možete promijeniti tako da se svaki put morate ručno povezati s uređajem.

Te postavke možete promijeniti tako da odete na Dodatne postavke > > uređaj , a zatim dodirnite Otkrij uređaje da biste omogućili ili onemogućili automatsko otkrivanje obližnjih videouređaja.


Ako je omogućeno automatsko otkrivanje, možete odabrati želite li uvijek prikazivati ili se povezivati s prikazom ako je videouređaj povezan.

Ručno povezivanje s videouređajem u blizini

Možete se ručno povezati s videouređajem čak i ako ste povezani s drugim uređajem ili vam je onemogućena automatska veza.

Otvorite aplikaciju i dodirnite Poveži se s uređajem. Zatim dodirnite naziv videouređaja da biste se povezali s njim.


Ako ste već povezani s videouređajem, možete dodirnuti naziv uređaja, a zatim upotrijebiti drugi uređaj. Ako se uređaj s kojim se želite povezati ne prikazuje na popisu, dodirnite Unesite naziv uređaja i potražite naziv uređaja.

Zajedničko korištenje sadržaja s uređajem

Slično aplikaciji Webex sastanci za stolna računala, zaslon možete dijeliti s videouređajem izravno iz mobilne aplikacije.

Nakon povezivanja s videouređajem dodirnite naziv videouređaja, a zatim Zajedničko korištenje zaslona. Da biste prekinuli zajedničko korištenje, dodirnite ikonu Webex, a zatim Zaustavi zajedničko korištenje .

Povezivanje sa sastankom putem videouređaja

Nakon povezivanja s videouređajem možete se povezati sa sastankom bez uključivanja u sastanak s mobilnog uređaja. Nakon povezivanja možete pristupiti kontrolama sastanka izravno s mobilnog uređaja.

Započinjanje sastanka tijekom zajedničkog korištenja na videouređaju

Sastanak na Webexu možete započeti tijekom zajedničkog korištenja zaslona s videouređajem. Kada sastanak započne, već dijelite sadržaj.

Nakon povezivanja s uređajem dodirnite Zajedničko korištenje zaslona. Kada budete spremni započeti sastanak, ponovno otvorite aplikaciju i dodirnite Premjesti sastanak na uređaj.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog otkrivanja videouređaja u blizini

Aplikacija prema zadanim postavkama automatski pokušava otkriti videouređaje u blizini i povezati se s njima. Tu postavku možete promijeniti tako da se svaki put morate ručno povezati s uređajem.

1

Otvorite Dodatne postavke > > uređaj , a zatim dodirnite Dopusti otkrivanje uređaja da biste omogućili ili onemogućili automatsko otkrivanje videouređaja u blizini.

2

Ručno povezivanje s videouređajem u blizini

Možete se ručno povezati s videouređajem čak i ako ste povezani s drugim uređajem ili vam je onemogućena automatska veza.

Otvorite aplikaciju i dodirnite Poveži se s uređajem. Zatim dodirnite naziv videouređaja da biste se povezali s njim.


 

Ako ste već povezani s videouređajem, možete dodirnuti naziv uređaja, a zatim upotrijebiti drugi uređaj. Ako se uređaj s kojim se želite povezati ne prikazuje na popisu, dodirnite Unesite videoodaziku i potražite naziv uređaja.

Zajedničko korištenje sadržaja na uređaju

Slično aplikaciji Sastanci za stolna računala, zaslon možete dijeliti s videouređajem izravno iz mobilne aplikacije.

1

Nakon povezivanja s videouređajem dodirnite naziv videouređaja, a zatim Zajedničko korištenje zaslona.

2

Da biste prekinuli zajedničko korištenje, dodirnite ikonu Webex, a zatim Prekini zajedničko korištenje.

Povezivanje sa sastankom s videouređaja

Nakon povezivanja s videouređajem možete se povezati sa sastankom bez uključivanja u sastanak s mobilnog uređaja.

Nakon povezivanja možete pristupiti kontrolama sastanka izravno s mobilnog uređaja.

Započinjanje sastanka tijekom zajedničkog korištenja na videouređaju

Sastanak na Webexu možete započeti tijekom zajedničkog korištenja zaslona s videouređajem. Kada sastanak započne, već dijelite sadržaj.

1

Nakon povezivanja s uređajem dodirnite Zajedničko korištenje zaslona.

2

Kada budete spremni započeti sastanak, ponovno otvorite aplikaciju i dodirnite Premjesti sastanak na uređaj.