1

Щракнете върху вашия профилна снимка и след това отидете на Настройки > Известия .

2

Превъртете до Обаждания , изберете опция от Тон на звънене списък и след това щракнете Запазете .

Ако видите един списък на мелодии, това означава, че имате една телефонна линия. Ако имате няколко линии (само за Unified CM ), ще ги видите и можете да изберете мелодия за всеки от тях.

1

Щракнете върху вашия профилна снимка и след това отидете на Предпочитания > Известия .

2

Превъртете до Директни обаждания и след това изберете опция от Звук за известяване за повикване списък.

Ако видите един списък на мелодии, това означава, че имате една телефонна линия. Ако имате няколко линии (само за Unified CM ), ще ги видите и можете да изберете мелодия за всеки от тях.