1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku >obaveštenja.

2

Pomerite se do poziva, odaberite opciju sa liste Melodija, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako vidite jednu listu melodija, to znači da imate jednu telefonsku liniju. Ako imate više redova (samo objedinjeni CM), videćete ih i možete izabrati melodiju za svaku od njih.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke > obaveštenja.

2

Pomerite se do direktnih poziva, a zatim odaberite opciju sa liste zvuka obaveštenja o pozivu.

Ako vidite jednu listu melodija, to znači da imate jednu telefonsku liniju. Ako imate više redova (samo objedinjeni CM), videćete ih i možete izabrati melodiju za svaku od njih.