1

Kliknite na svoje profilový obrázok a potom prejdite na nastavenie > Upozornenia.

2

Prejdite na hovory, vyberte možnosť z Vyzváňací tón zoznam a potom kliknite na Uložiť.

Ak vidíte jeden zoznam vyzváňacích tónov, znamená to, že máte jednu telefónnu linku. Ak máte viacero liniek (iba Unified CM), uvidíte ich a pre každú si môžete vybrať vyzváňací tón.

1

Kliknite na svoje profilový obrázok a potom prejdite na Predvoľby > Upozornenia.

2

Prejdite na Priame hovory a potom vyberte možnosť z Zvuk upozornenia na hovor zoznam.

Ak vidíte jeden zoznam vyzváňacích tónov, znamená to, že máte jednu telefónnu linku. Ak máte viacero liniek (iba Unified CM), uvidíte ich a pre každú si môžete vybrať vyzváňací tón.