1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן עבור אל 'הגדרות' > 'הודעות '.

2

יש לגלול אל שיחות, לבחור אפשרות מרשימת הרינגטונים ולאחר מכן ללחוץ על שמירה.

אם אתה רואה רשימת צלצולים אחת, זה אומר שיש לך קו טלפון אחד. אם יש לך מספר שורות (Unified CM בלבד), תראה אותן ותוכל לבחור רינגטון עבור כל אחת מהן.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן עבור אל העדפות > התראות.

2

יש לגלול אל 'שיחות ישירות' ולאחר מכן לבחור אפשרות מתוך הרשימה 'הודעות קוליות '.

אם אתה רואה רשימת צלצולים אחת, זה אומר שיש לך קו טלפון אחד. אם יש לך מספר שורות (Unified CM בלבד), תראה אותן ותוכל לבחור רינגטון עבור כל אחת מהן.