1

Klik på dit profilbillede , og gå derefter til Indstillinger > Underretninger.

2

Rul til Opkald, vælg en valgmulighed på listen Ringetone, og klik derefter på Gem.

Hvis du ser en enkelt ringetonliste, betyder det, at du har en enkelt telefonlinje. Hvis du har flere linjer (kun Unified CM), kan du se dem, og du kan vælge en ringetone for hver af dem.

1

Klik på dit profilbillede, og gå derefter til Præferencer > Underretninger.

2

Rul til Direkte opkald , og vælg derefter en valgmulighed på listen Lyd for opkaldsbeskeder .

Hvis du ser en enkelt ringetonliste, betyder det, at du har en enkelt telefonlinje. Hvis du har flere linjer (kun Unified CM), kan du se dem, og du kan vælge en ringetone for hver af dem.