В Слушалка Cisco 730 стойката за зареждане предлага удобна опция за зареждане и съхранение на вашите слушалки.

1

Прикрепете поставката към основата с логото на Cisco навън. Частите на стойката за зареждане щракват заедно за постоянно.

Монтаж на стойка за зареждане
2

Включете включения USB кабел в порта на гърба на стойката за зареждане. Свържете другия край на кабела към всеки захранван USB порт.

Мощност на стойката за зареждане
3

Поставете слушалките си Cisco 730 на стойката за зареждане. Светодиодът в предната част на стойката показва постоянно бяло, когато слушалката е поставена правилно.

Cisco Headset 730 и стойка за зареждане