Стойката за зареждане Cisco Headset 730 предлага удобна опция за зареждане и съхранение на вашите слушалки.

Ако имате фърмуер 1-8 или по-нова версия, можете автоматично да размените вашия аудио източник на хост устройството, докато поставяте слушалките си в стойката за зареждане. Можете да промените тази функция, за да прекратите просто активните обаждания чрез приложението Cisco Headsets.

1

Прикрепете люлката към основата с емблемата на Cisco с изложение. Частите на стойката за зареждане се щъкат заедно за постоянно.

Монтаж на стойка за зареждане
2

Включете включения USB кабел в порта на гърба на стойката за зареждане. Свържете другия край на кабела във всеки захранван USB порт.

Мощност на стойката за зареждане
3

Seat си Cisco Слушалки 730 върху стойката за зареждане. Светодиодът отпред на стойката показва твърдо бяло, когато слушалките са седнали правилно.

Cisco Слушалки 730 и стойка за зареждане