De Cisco Headset 730 ladestativ tilbyr et praktisk alternativ for lading og lagring av headsettet.

1

Fest holderen til basen med Cisco-logoen vendt ut. Ladestativdelene klikker permanent sammen.

Montering av ladestativ
2

Plugg den medfølgende USB-kabelen inn i porten på baksiden av ladestativet. Koble den andre enden av kabelen til en USB-port med strøm.

Ladestativ strøm
3

Sett Cisco Headset 730 på ladestativet. LED-en foran på stativet lyser hvitt når hodesettet sitter riktig.

Cisco Headset 730 og ladestativ