Štand za punjenje Cisco Slušalice 730 nudi pogodnu opciju punjenja i skladištenja za slušalice sa mikrofonom.

Ako imate firmver 1-8 ili noviji, možete automatski da zamenite izvor zvuka na domaćinu dok kada postavite slušalice sa mikrofonom na postoljak za punjenje. Ovu funkciju možete da promenite da biste jednostavno okončali aktivne pozive preko aplikacije "Cisco slušalice ".

1

Zakači kolevku na bazu sa Cisco logotipom okrenutim ka izlazu. Delovi štanda za punjenje se trajno kače.

Montaža štanda za punjenje
2

Priključite uključeni USB kabl u port na zadnjem sedištu štanda za punjenje. Povežite drugi kraj kabla u bilo koji USB port koji se napaja.

Punjenje stajaćih snaga
3

Zasednite Cisco Slušalice 730 na štand za punjenje. LED na prednjoj strani štanda pokazuje čvrsto belo kada slušalice sede kako treba.

Cisco Slušalice 730 i postoljak za punjenje