מעמד הטעינה של Cisco אוזניות 730 מציע אפשרות לטעינה ולאחסון נוחים עבור האוזניות.

אם ברשותך קושחת 1-8 או גירסה מתקדמת יותר, ניתן להחליף באופן אוטומטי את מקור השמע להתקן המארח בעת מיקום האוזניות במעמד הטעינה. ניתן לשנות תכונה זו כדי פשוט לסיים שיחות פעילות באמצעות יישום אוזניות Cisco.

1

חברו את העריסה לבסיס עם הלוגו של Cisco הפונה החוצה. חלקים ממעמד הטעינה נצמדים לצמיתות.

הרכבת מעמד טעינה
2

חבר את כבל ה-USB הכלול ליציאה שבגב מעמד הטעינה. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת USB מופעלת.

כוח מעמד הטעינה
3

יש להושיב את האוזניות של Cisco 730 על מעמד הטעינה. הנורית המובילה בחזית המעמד מראה לבן מוצק כאשר האוזנייה מיושבת כראוי.

Cisco אוזניות 730 ומעמד טעינה