Nabíjecí stojan náhlavní soupravy Cisco 730 přestavuje pohodlný způsob nabíjení a skladování náhlavní soupravy.

Pokud používáte ovladač firmwaru 1-8 nebo vyšší, můžete automaticky vyměnit zdroj zvuku na hostitelské zařízení, když umístíte náhlavní soupravu do úsporného režimu. Tuto funkci můžete změnit tak, abyste jednoduše zaměnili aktivní hovory prostřednictvím aplikace Cisco náhlavnís .

1

Do základny s logem Cisco vepředu vložte stojan. Díly nabíjecího stojanu do sebe okamžitě zapadnou.

Sestavení nabíjecího stojanu
2

Do portu na zadní straně nabíjecího stojanu připojte dodaný kabel USB. Druhý konec kabelu připojte k napájenému portu USB.

Napájení nabíjecího stojanu
3

Zasedací náhlavní soupravu Cisco 730 do úsporného režimu. Pokud jsou sluchátka usazena správně, kontrolka na přední straně stojanu začne bíle svítit.

Náhlavní souprava Cisco 730 a nabíjecí stojan