Nabíjecí stojan náhlavní soupravy Cisco 730 přestavuje pohodlný způsob nabíjení a skladování náhlavní soupravy.

1

Do základny s logem Cisco vepředu vložte stojan. Díly nabíjecího stojanu do sebe okamžitě zapadnou.

Sestavení nabíjecího stojanu
2

Do portu na zadní straně nabíjecího stojanu připojte dodaný kabel USB. Druhý konec kabelu připojte k napájenému portu USB.

Napájení nabíjecího stojanu
3

Do nabíjecího stojanu usaďte náhlavní soupravu Cisco 730. Pokud jsou sluchátka usazena správně, kontrolka na přední straně stojanu začne bíle svítit.

Náhlavní souprava Cisco 730 a nabíjecí stojan