Cisco-headset 730 laddningsställ är ett praktiskt laddnings- och lagringsalternativ för ditt headset.

Om du har den fasta program varan 1-8 eller senare kan du automatiskt växla ljud källan till värd enheten när du sätter ditt headset i laddnings stället. Du kan ändra den här funktionen för att helt enkelt avsluta aktiva samtal via appen Cisco headsets .

1

Koppla vaggan till basen med Ciscos logotyp vänd utåt. Laddningsställets delar knäpps samman permanent.

Montering av laddningsstativ
2

Anslut den inkluderade USB-kabeln till porten på laddningsställets baksida. Anslut den andra änden av kabeln till någon USB-port som har strömförsörjning.

Laddningsställets spänning
3

Sätt ditt Cisco Headset 730 på laddnings stället. Indikatorn på ställets framsida lyser med vitt fast sken när headsetet är korrekt isatt.

Cisco-headset 730 och laddningsställ