Cisco-headset 730 laddningsställ är ett praktiskt laddnings- och lagringsalternativ för ditt headset.

1

Koppla vaggan till basen med Ciscos logotyp vänd utåt. Laddningsställets delar knäpps samman permanent.

Montering av laddningsstativ
2

Anslut den inkluderade USB-kabeln till porten på laddningsställets baksida. Anslut den andra änden av kabeln till någon USB-port som har strömförsörjning.

Laddningsställets spänning
3

Sätt ditt Cisco-headset 730 i laddningsstället. Indikatorn på ställets framsida lyser med vitt fast sken när headsetet är korrekt isatt.

Cisco-headset 730 och laddningsställ