Ако се интересувате от Microsoft Intune SDK MDM или Blackberry SDK MDM поддръжка, можете да се регистрирате за програмата за управление на мобилни приложения.

Общ преглед

Управляваните конфигурации, известни преди като ограничения на приложението, позволяват на ИТ администратора на дадена организация да задава дистанционно настройките за мобилното приложение "Събрания".

Събранията определят управляваните опции за конфигуриране, които могат да бъдат отдалечено зададени от ИТ администратор. Това са произволни настройки, които могат да бъдат променени от управляван доставчик на конфигурация. Ако приложението ви се изпълнява в работен профил, Вашият ИТ администратор може също да промени управляваната конфигурация на приложението ви.

Управляван доставчик на конфигурации е друго приложение, контролирано от ИТ администратора, което се изпълнява на същото устройство. ИТ администраторът комуникира промени в конфигурацията на управляваното приложение доставчик на конфигурация, което след това прави промени в Събрания.

Предпоставки

  • iOS 9.0 или по-нова версия

  • Софтуер за управление на корпоративна мобилност (EMM) като Jamf Pro, AirWatch, Microsoft Intune, или MobileIron

  • Управляваните приложения се качват в App Store

Правила за конфигуриране на събрания

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране към устройства, които са записани в EMM решение.

Влезте в конзолата на EMM и одобрявайте Срещи от Управляван Google Play. След това ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение "Събрания". След като потребител инсталира Събрания , устройството му автоматично конфигурираприложението.

Опции за конфигуриране

Конфигурационен ключ

Тип на стойността

Описание

По подразбиранеAudioCallType

Цяло число

Задайте типа аудио връзка по подразбиране за събрания.

Деактивиране наAppleLogin

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Apple.

ЗабраниФейсбукЛогин

Булев (Вярно или невярно)

Разрешете на потребителите да влизат с профил във Facebook.

Деактивиране НаGoogleLogin

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да влизат с профил в Google.

ДеактивиранеO365Логин

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

ЗабраняванеНаизобщо известие за замятане

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали са изпратени предстоящи известия за събрание.

Деактивиране наВидеоСендинг

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да изпращат видео по време на събрания.

ДеактивиранеУебексКолендар

Булев (Вярно или невярно)

Позволете събранията да бъдат изброени от календара на Webex.

ДеактивиранеНативенКалендар

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на събранията да бъдат изброени от календара на устройството.

ДеактивиранеO365Календар

Булев (Вярно или невярно)

Позволете събранията да бъдат изброени от календара на Microsoft Office 365.

Забрани Свързване на устройства

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на видеоустройството да се свърже със Събрания.

Деактивиране наAutoDeviceСвързаност

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на видеоустройствата автоматично да се свързват със срещите на Webex.

ДеактивиранеСендингHighFPSShare

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да споделят екрана си с до 30 кадъра в секунда.

Деактивиране наВиртуалнобектерен

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да деактивират виртуалните фонове в събранията си.

РазрешаванеBlockRootedDevices

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали вкоренените устройства могат да използват Събрания.

Разрешаване наForceLogin

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали потребителите са длъжни да влизат в потребителски събрания.

Разрешаване наАвтоматиченPR

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на личната стая "Събрания" да се отвори автоматично.

СайтУРЛ

Низ

Задайте името на webex сайта. Например фирма .webex.com

Потребителско име

Низ

Задайте потребителското име на притежателя на webex акаунт.

UserPassword

Низ

Задайте паролата на акаунта в Webex.

ОрганизацияID

Низ

Задайте ИД на организацията, получен от контролния център за правилата за събрание на кръстосана организация


Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези конфигурационни ключове в EMM конзола. Потребителите, които не са ИТ администратори, нямат достъп или промяна на тези конфигурационни ключове.

Дори ако някои функции са активирани от ИТ администратор, функцията може все още да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение "Събрания" с mDM услуга


Мобилното приложение "Събрания" се държи нормално, ако не е настроена MDM Услуга или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигурирани.

SiteURL е конфигуриран

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL автоматично се изброява за потребители.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е в профила си, но се опита да се свърже със събрание, приложението ги подканва да влязат в профила си.

Ако сайтът Ви има еднократна идентификация (SSO), потребителите автоматично се отнесат до своята SSO страница, когато влизат в мобилното приложение. Не е нужно първо да въвеждат имейл адреса си.

Конфигуриране на аудио настройката по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType, като въведете стойността на аудио връзката, която искате да зададете като по подразбиране. Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзка Стойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се отнася за потребители, присъединяващи се към събрание за първи път. Ако даден потребител промени аудио връзката си, аудио връзката, която е избрал, става тяхна по подразбиране. Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или зададете невалидна стойност, Използвайте Интернет за аудио е зададен по подразбиране.

Предпоставки

  • Android 5.0 или по-нова версия

  • Управляваните устройства са записани в софтуер за управление на корпоративна мобилност (EMM) като AirWatch, Microsoft Intuneили MobileIron.

  • Приложение "Събрания" на управлявано устройство е добавено от ИТ администратор в конзолата на EMM

Правила за конфигуриране на събрания

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране към устройства, които са записани в EMM решение.

Влезте в конзолата на EMM и одобрявайте Срещи от Управляван Google Play. След това ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение "Събрания". След като потребител инсталира Събрания , устройството му автоматично конфигурираприложението.

Опции за конфигуриране

Конфигурационен ключ

Тип на стойността

Описание

По подразбиранеAudioCallType

Низ

Задайте типа аудио връзка по подразбиране за събрания.

ЗабраниФейсбукСинтин

Булев (Вярно или невярно)

Разрешете на потребителите да влизат с профил във Facebook.

ЗабраниGoogleSignin

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да влизат с профил в Google.

ДеактивиранеO365Signin

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

Разрешаване наForceSignin

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали потребителите са длъжни да влизат в потребителски събрания.

ЗабраняванеНаизкациите за метнене

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали са изпратени предстоящи известия за събрание.

РазрешаванеBlockRootedDevices

Булев (Вярно или невярно)

Задайте дали вкоренените устройства могат да използват Събрания.

Деактивиране наВидеоСендинг

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на потребителите да изпращат видео по време на събрания.

ДеактивиранеУебексКолендар

Булев (Вярно или невярно)

Позволете събранията да бъдат изброени от календара на Webex.

ДеактивиранеДевицеКалендар

Булев (Вярно или невярно)

Разрешаване на събранията да бъдат изброени от календара на устройството.

ДеактивиранеO365Календар

Булев (Вярно или невярно)

Позволете събранията да бъдат изброени от календара на Microsoft Office 365.

Забрани Свързване на устройства

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на видеоустройството да се свърже със Събрания.

Деактивиране наAutoDeviceСвързаност

Булев (Вярно или невярно)

Позволете на видеоустройствата автоматично да се свързват със срещите на Webex.

ОрганизацияID

Низ

Задайте ИД на организацията, получен от контролния център за правилата за събрание на кръстосана организация

СайтУрл

Низ

Задайте URL адреса на сайта за влизане.


Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези конфигурационни ключове в EMM конзола. Потребителите, които не са ИТ администратори, нямат достъп или промяна на тези конфигурационни ключове.

Дори ако някои функции са активирани от ИТ администратор, функцията може все още да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение "Събрания" с MDM Услуга


Мобилното приложение "Събрания" се държи нормално, ако не е настроена MDM Услуга или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигурирани.

SiteURL е конфигуриран

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL автоматично се изброява за потребители.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След въвеждане на имейл и докосване Напред, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е в профила си, но се опита да се свърже със събрание, приложението ги подканва да влязат в профила си.

Ако сайтът Ви има еднократна идентификация (SSO), потребителите автоматично се отнесат до своята SSO страница, когато влизат в мобилното приложение. Не е нужно първо да въвеждат имейл адреса си.

Известни проблеми

Правилата, контролирани от EMM чрез контролер за правила за устройства (DPC), инсталирани на мобилното устройство, може да повлияят на поведението на Webex App за следните функции. ИТ администраторите могат да използват MDM, за да ги разрешите или забраните:

  • Екран за споделяне: черен екран може да се появи на другите в събранието, когато заснемането на екрана е деактивирано.

  • Започнете самостоятелно видео: не можете да стартирате видео на камерата, когато фотоапаратът е деактивиран.

  • Bluetooth устройство: не можете да използвате Bluetooth устройства, когато Bluetooth връзките са деактивирани.

  • Стартиране На Webex App от браузъра: не можете да стартирате Приложението Webex от браузъра, ако приложението на браузъра е ограничено за изпращане на WBX протокол към Приложението Webex.

Конфигуриране на аудио настройката по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType, като въведете стойността на аудио връзката, която искате да зададете като по подразбиране. Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзка Стойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се отнася за потребители, присъединяващи се към събрание за първи път. Ако даден потребител промени аудио връзката си, аудио връзката, която е избрал, става тяхна по подразбиране. Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или зададете невалидна стойност, Използвайте Интернет за аудио е зададен по подразбиране.