Общ преглед

Управляваните конфигурации, известни по-рано като ограничения на приложенията, позволяват на ИТ администратора на организацията да задава дистанционно настройки за мобилното приложение Meetings.

Meetings дефинира управляваните опции за конфигурация, които могат да бъдат дистанционно зададени от ИТ администратор.Това са произволни настройки, които могат да се променят от доставчик на управлявана конфигурация.Ако приложението ви работи в работен профил, вашият ИТ администратор може също да промени управляваната конфигурация на приложението ви.

Доставчикът на управлявани конфигурации е друго приложение, контролирано от ИТ администратора, което работи на същото устройство.ИТ администраторът съобщава промените в конфигурацията на приложението на доставчика на управлявана конфигурация, което след това прави промени в срещите.

Предварителни изисквания

  • iOS 9.0 или по-нова версия

  • Софтуер за управление на корпоративната мобилност (EMM), като напр Jamf Pro, AirWatch, Microsoft Intune, или MobileIron

  • Управляваните приложения се качват в App Store

Конфигурационни правила за срещи

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигурация към устройства, които са записани в решение за EMM.

Влезте в конзолата на EMM и одобрете срещи от управляван Google Play.След това ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение Meetings. След като потребител инсталира Meetings, неговото устройство автоматично конфигурира приложението.

Опции за конфигурация


 
Конфигурационните ключове са чувствителни към главни и малки букви.

Конфигурационен ключ

Тип стойност

Описание

DefaultAudioCallType

Цяло число

Задайте типа аудио връзка по подразбиране за срещи.

Деактивиране на AppleLogin

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Apple.

Деактивирайте влизането във Facebook

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт във Facebook.

Деактивирайте GoogleLogin

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Google.

Деактивиране на O365Login

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

DisableMeetingNotification

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали да се изпращат известия за предстоящи срещи.

Деактивиране на изпращането на видео

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да изпращат видео по време на срещи.

Деактивиране на WebexCalendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброени от календара на Webex.

Деактивиране на NativeCalendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброявани от календара на устройството.

Деактивирайте O365Calendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброявани от календара на Microsoft Office 365.

DisableDeviceConnection

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете на видеоустройствата да се свързват със Срещи.

DisableAutoDeviceConnection

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете на видеоустройствата автоматично да се свързват към срещи на Webex.

DisableSendingHighFPSSare

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да споделят екрана си с до 30 кадъра в секунда.

Деактивиране на виртуалния фон

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да деактивират виртуални фонове в своите срещи.

EnableBlockRootedDevices

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали руутираните устройства могат да използват срещи.

EnableForceLogin

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали от потребителите се изисква да влизат в потребителски срещи.

Активирайте AutomaticPR

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете на личната стая за срещи да се отваря автоматично.

SiteURL

Низ

Посочете името на сайта Webex.Например, търговско дружество.webex.com

Потребителско име

Низ

Посочете потребителското име на притежателя на акаунта в Webex.

UserPassword

Низ

Посочете паролата на акаунта в Webex.

ИД на организация

Низ

Посочете идентификатора на организацията, получен от Control Hub, за правилата за срещи между организациите

Потребителски имейл

Низ

Посочете имейл адреса на притежателя на акаунта.


 

Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези конфигурационни ключове в EMM конзола.Потребителите, които не са ИТ администратори, нямат достъп или да променят тези конфигурационни ключове.

Дори ако някои функции са активирани от ИТ администратор, функцията все пак може да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение Meetings с MDM услуга


 

Мобилното приложение Meetings се държи нормално, ако не е настроена услуга MDM или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигуриран.

SiteURL е конфигуриран

След като въведете имейл и докоснете Следващия, конфигурираният SiteURL автоматично се показва за потребителите.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След като въведете имейл и докоснете Следващия, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е влязъл, но се опитва да се свърже със среща, приложението го подканва да влезе.

Ако вашият сайт има единично влизане (SSO), потребителите автоматично се отвеждат до тяхната SSO страница, когато влязат в мобилното приложение. Не е необходимо първо да въвеждат своя имейл адрес.

Конфигурирайте аудио настройката по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType, като въведете стойността на аудио връзката, която искате да зададете като стандартна.Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзкаСтойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се прилага за потребители, които се присъединяват към среща за първи път.Ако потребител промени своята аудио връзка, аудио връзката, която е избрал, става негова по подразбиране.Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или зададете невалидна стойност, Използвайте интернет за аудио е зададено по подразбиране.

Предварителни изисквания

  • Android 5.0 или по-нова версия

  • Управляваните устройства се записват в софтуер за управление на корпоративната мобилност (EMM), като например AirWatch, Microsoft Intune, или MobileIron.

  • Приложението Meetings на управлявано устройство е добавено от ИТ администратор в конзолата на EMM

Конфигурационни правила за срещи

ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигурация към устройства, които са записани в решение за EMM.

Влезте в конзолата на EMM и одобрете срещи от управляван Google Play.След това ИТ администраторите могат да добавят правила за конфигуриране на приложения за мобилното приложение Meetings. След като потребител инсталира Meetings, неговото устройство автоматично конфигурира приложението.

Опции за конфигурация

Конфигурационен ключ

Тип стойност

Описание

DefaultAudioCallType

Низ

Задайте типа аудио връзка по подразбиране за срещи.

Деактивирайте влизането във Facebook

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт във Facebook.

Деактивирайте GoogleSignin

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Google.

Деактивиране на O365Влизане

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да влизат с акаунт в Microsoft Office 365.

EnableForceSignin

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали от потребителите се изисква да влизат в потребителски срещи.

DisableMeetingNotifications

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали да се изпращат известия за предстоящи срещи.

EnableBlockRootedDevices

Булева стойност (вярно или невярно)

Посочете дали руутираните устройства могат да използват срещи.

Деактивиране на изпращането на видео

Булева стойност (вярно или невярно)

Позволете на потребителите да изпращат видео по време на срещи.

Деактивиране на WebexCalendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброени от календара на Webex.

DisableDeviceCalendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброявани от календара на устройството.

Деактивирайте O365Calendar

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете срещите да бъдат изброявани от календара на Microsoft Office 365.

DisableDeviceConnection

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете на видеоустройствата да се свързват със Срещи.

DisableAutoDeviceConnection

Булева стойност (вярно или невярно)

Разрешете на видеоустройствата автоматично да се свързват към срещи на Webex.

ИД на организация

Низ

Посочете идентификатора на организацията, получен от Control Hub, за правилата за срещи между организациите

SiteUrl

Низ

Задайте URL адреса на сайта за влизане.


 

Само ИТ администраторите могат да преглеждат тези конфигурационни ключове в EMM конзола.Потребителите, които не са ИТ администратори, нямат достъп или да променят тези конфигурационни ключове.

Дори ако някои функции са активирани от ИТ администратор, функцията все пак може да бъде деактивирана на ниво сайт от администратора на сайта.

Влезте в мобилното приложение Meetings с MDM услуга


 

Мобилното приложение Meetings се държи нормално, ако не е настроена услуга MDM или ако SiteURL и EnableForceLogin не са конфигуриран.

SiteURL е конфигуриран

След като въведете имейл и докоснете Следващия, конфигурираният SiteURL автоматично се показва за потребителите.

SiteURL и EnableForceLogin са конфигурирани

След като въведете имейл и докоснете Следващия, конфигурираният SiteURL трябва да се използва за влизане в приложението. Ако потребителят не е влязъл, но се опитва да се свърже със среща, приложението го подканва да влезе.

Ако вашият сайт има единично влизане (SSO), потребителите автоматично се отвеждат до тяхната SSO страница, когато влязат в мобилното приложение. Не е необходимо първо да въвеждат своя имейл адрес.

Известни проблеми

Политиките, контролирани от EMM чрез Device Policy Controller (DPC), инсталиран на мобилното устройство, може да повлияят на поведението на приложението Webex за следните функции.ИТ администраторите могат да използват MDM, за да ги активират или деактивират:

  • сподели екран:черен екран може да се появи на другите в срещата, когато заснемането на екрана е деактивирано.

  • Стартирайте самовидео:не можете да стартирате видео от камерата, когато камерата е деактивирана.

  • Bluetooth устройство:не можете да използвате Bluetooth устройства, когато Bluetooth връзките са деактивирани.

  • Стартирайте приложението Webex от браузъра:не можете да стартирате приложението Webex от браузъра, ако приложението на браузъра е ограничено да изпраща WBX протокол към приложението Webex.

Конфигурирайте аудио настройката по подразбиране

Задайте DefaultAudioCallType, като въведете стойността на аудио връзката, която искате да зададете като стандартна.Опциите за аудио връзка имат следните стойности:

Тип аудио връзкаСтойност
Повикване от сървъра 1
Използване на интернет за аудио 2
Набиране 3
Без свързване с аудиото 5

Аудио връзката по подразбиране, която сте задали, се прилага за потребители, които се присъединяват към среща за първи път.Ако потребител промени своята аудио връзка, аудио връзката, която е избрал, става негова по подразбиране.Ако не зададете стойност за DefaultAudioCallType или зададете невалидна стойност, Използвайте интернет за аудио е зададено по подразбиране.