Pregled

Upravljane konfiguracije, ranije poznate kao ograničenja aplikacija, omogućavaju IT administratoru organizacije da na daljinu odredi podešavanja za mobilnu aplikaciju Sastanci.

Sastanci definišu opcije upravljanja konfiguracijom koje može daljinski podesiti IT administrator.Ovo su proizvoljna podešavanja koja može da promeni provajder upravljanja konfiguracijom.Ako aplikacija radi u poslovnom profilu, IT administrator takođe može da promeni konfiguraciju kojom upravlja aplikacija.

Provajder upravljačkih konfiguracija je još jedna aplikacija koju kontroliše IT administrator koji radi na istom uređaju.IT administrator komunicira konfiguracione izmene u aplikaciji pružaoca upravljačkih konfiguracija, koja zatim vrši izmene u Sastancima.

Preduslovi

Smernice za konfiguraciju sastanaka

IT administratori mogu da dodaju smernice konfiguracije na uređaje koji su uključeni u EMM rešenje.

Prijavite se na EMM konzolu i odobrite sastanke iz Upravljanog Google Play-a.IT administratori zatim mogu da dodaju smernice za konfiguraciju aplikacije za mobilnu aplikaciju Sastanci. Nakon što korisnik instalira Sastanke, njegov uređaj automatski konfiguriše aplikaciju.

Opcije konfiguracije


 
Konfiguracioni tasteri su osetljivi na velika slova.

Konfiguracioni taster

Tip vrednosti

Opis

Podrazumevana vrsta audio poziva

Celobrojni

Navedite podrazumevani tip audio veze za sastanke.

OnemogućiAppleLogin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću Apple naloga.

OnemogućiFacebookLogin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću Facebook naloga.

OnemogućiGoogleLogin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću Google naloga.

OnemogućiO365Login

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću naloga Microsoft Office 365.

OnemogućiObaveštenjeSastanka

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li se šalju obaveštenja o predstojećem sastanku.

Onemogući slanje video snimka

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da šalju video tokom sastanaka.

OnemogućiWebexCalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvolite da sastanci budu navedeni iz Webex kalendara.

OnemogućiNativeCalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvoli da sastanci budu navedeni iz kalendara uređaja.

OnemogućiO365Kalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvolite da sastanci budu navedeni iz kalendara Microsoft Office 365.

OnemogućiDeviceConnection

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite video uređajima da se povežu na sastanke.

OnemogućiAutoDeviceConnection

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite video uređajima da se automatski povežu na Webex sastanke.

Onemogući slanjeFPSShare

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da dele ekran brzinom do 30 frejmova u sekundi.

OnemogućiVirtualBackground

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da onemoguće virtuelne pozadine na sastancima.

OmogućiBlockRootedDevices

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li ukorenjeni uređaji mogu da koriste sastanke.

OmogućiForceLogin

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li su korisnici obavezni da se prijave na korisničke sastanke.

OmogućiAutomaticPR

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvolite da se lična soba za sastanke automatski otvori.

SiteURL

Niske

Navedite naziv Vebeks sajta.Na primer, kompanija.webex.com

UserName

Niske

Navedite korisničko ime vlasnika Webex naloga.

Korisnička lozinka

Niske

Navedite lozinku Webex naloga.

ID organizacije

Niske

Navedite ID organizacije dobijen od Kontrolnog centra za politiku unakrsnog sastanka organizacije

Korisnička e-pošta

Niske

Navedite imejl adresu vlasnika naloga.


 

Samo IT administratori mogu da vide ove konfiguracione ključeve u EMM konzoli.Korisnici koji nisu IT administratori ne mogu da pristupe ovim konfiguracionim ključevima niti da ih menjaju.

Čak i ako je neke funkcije omogućio IT administrator, administrator sajta može i dalje onemogućiti tu funkciju na nivou sajta.

Prijavite se u mobilnu aplikaciju Sastanci pomoću MDM usluge


 

Mobilna aplikacija Sastanci se ponaša normalno ako nije podešena MDM usluga ili ako SiteURL i EnableForceLogin nisu konfigurisani.

SiteURL je konfigurisan

Nakon što unesete e-poruku i dodirnete Sledeće, konfigurisani SiteURL se automatski navodi za korisnike.

SiteURL i EnableForceLogin su konfigurisani

Nakon što unesete imejl i dodirnete Sledeće, konfigurisani SiteURL mora da se koristi za prijavljivanje u aplikaciju. Ako korisnik nije prijavljen, ali pokušava da se poveže sa sastankom, aplikacija ga poziva da se prijavi.

Ako vaš sajt ima jedno prijavljivanje (SSO), korisnici se automatski odvode na svoju SSO stranicu kada se prijave u mobilnu aplikaciju. Ne moraju prvo da unesu svoju imejl adresu.

Konfigurišite podrazumevano podešavanje zvuka

Podesite podrazumevani tip audio poziva unosom vrednosti audio veze koju želite da podesite kao podrazumevanu.Opcije audio veze imaju sledeće vrednosti:

Tip audio vezeVrednost
Pozovi me 1
Koristi internet za audio prenos 2
Poziv za pridruživanje sastanku 3
Ne povezuj se putem zvuka 5

Podrazumevana audio veza koju ste podesili odnosi se na korisnike koji se prvi put pridruže sastanku.Ako korisnik promeni audio vezu, audio veza koju je izabrao postaje podrazumevana.Ako ne podesite vrednost za DefaultAudioCallType ili nevažeću vrednost, korišćenje Interneta za zvuk je podrazumevano.

Preduslovi

  • Android 5.0 ili noviji

  • Upravljani uređaji su uključeni u softver za upravljanje pokretljivošću preduzeća (EMM) kao što su AirWatch, Microsoft In tunel ili MobileIron.

  • Aplikacija za sastanke upravljanog uređaja je dodata od strane IT administratora u EMM konzoli

Smernice za konfiguraciju sastanaka

IT administratori mogu da dodaju smernice konfiguracije na uređaje koji su uključeni u EMM rešenje.

Prijavite se na EMM konzolu i odobrite sastanke iz Upravljanog Google Play-a.IT administratori zatim mogu da dodaju smernice za konfiguraciju aplikacije za mobilnu aplikaciju Sastanci. Nakon što korisnik instalira Sastanke, njegov uređaj automatski konfiguriše aplikaciju.

Opcije konfiguracije

Konfiguracioni taster

Tip vrednosti

Opis

Podrazumevana vrsta audio poziva

Niske

Navedite podrazumevani tip audio veze za sastanke.

OnemogućiFacebookSignin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću Facebook naloga.

OnemogućiGoogleSignin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću Google naloga.

OnemogućiO365Signin

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da se prijave pomoću naloga Microsoft Office 365.

OmogućiSorceSignin

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li su korisnici obavezni da se prijave na korisničke sastanke.

OnemogućiObaveštenjaSastanka

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li se šalju obaveštenja o predstojećem sastanku.

OmogućiBlockRootedDevices

Boolean (tačno ili netačno)

Navedite da li ukorenjeni uređaji mogu da koriste sastanke.

Onemogući slanje video snimka

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite korisnicima da šalju video tokom sastanaka.

OnemogućiWebexCalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvolite da sastanci budu navedeni iz Webex kalendara.

OnemogućiDeviceCalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvoli da sastanci budu navedeni iz kalendara uređaja.

OnemogućiO365Kalendar

Boolean (tačno ili netačno)

Dozvolite da sastanci budu navedeni iz kalendara Microsoft Office 365.

OnemogućiDeviceConnection

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite video uređajima da se povežu na sastanke.

OnemogućiAutoDeviceConnection

Boolean (tačno ili netačno)

Omogućite video uređajima da se automatski povežu na Webex sastanke.

ID organizacije

Niske

Navedite ID organizacije dobijen od Kontrolnog centra za politiku unakrsnog sastanka organizacije

SiteUrl

Niske

Navedite URL adresu lokacije da biste se prijavili.


 

Samo IT administratori mogu da vide ove konfiguracione ključeve u EMM konzoli.Korisnici koji nisu IT administratori ne mogu da pristupe ovim konfiguracionim ključevima niti da ih menjaju.

Čak i ako je neke funkcije omogućio IT administrator, administrator sajta može i dalje onemogućiti tu funkciju na nivou sajta.

Prijavite se u mobilnu aplikaciju Sastanci pomoću MDM usluge


 

Mobilna aplikacija Sastanci se ponaša normalno ako nije podešena MDM usluga ili ako SiteURL i EnableForceLogin nisu konfigurisani.

SiteURL je konfigurisan

Nakon što unesete e-poruku i dodirnete Sledeće, konfigurisani SiteURL se automatski navodi za korisnike.

SiteURL i EnableForceLogin su konfigurisani

Nakon što unesete imejl i dodirnete Sledeće, konfigurisani SiteURL mora da se koristi za prijavljivanje u aplikaciju. Ako korisnik nije prijavljen, ali pokušava da se poveže sa sastankom, aplikacija ga poziva da se prijavi.

Ako vaš sajt ima jedno prijavljivanje (SSO), korisnici se automatski odvode na svoju SSO stranicu kada se prijave u mobilnu aplikaciju. Ne moraju prvo da unesu svoju imejl adresu.

Poznati problemi

Smernice koje EMM kontroliše preko kontrolora za smernice uređaja (DPC) instaliranog na mobilnom uređaju mogu uticati na ponašanje aplikacije Webex za sledeće funkcije.IT administratori mogu da koriste MDM da bi ih omogućili ili onemogućili:

  • Deljenje ekrana:crni ekran se može pojaviti drugima na sastanku kada je snimanje ekrana onemogućeno.

  • Pokreni samoposnimak:ne možete da pokrenete video snimak kamere kada je kamera onemogućena.

  • Bluetooth uređaj:ne možete da koristite Bluetooth uređaje kada su Bluetooth veze onemogućene.

  • Pokrenite aplikaciju Webex iz pregledača:ne možete da pokrenete aplikaciju Webex iz pregledača ako je aplikacija pregledača ograničena na slanje WBX protokola u aplikaciju Webex.

Konfigurišite podrazumevano podešavanje zvuka

Podesite podrazumevani tip audio poziva unosom vrednosti audio veze koju želite da podesite kao podrazumevanu.Opcije audio veze imaju sledeće vrednosti:

Tip audio vezeVrednost
Pozovi me 1
Koristi internet za audio prenos 2
Poziv za pridruživanje sastanku 3
Ne povezuj se putem zvuka 5

Podrazumevana audio veza koju ste podesili odnosi se na korisnike koji se prvi put pridruže sastanku.Ako korisnik promeni audio vezu, audio veza koju je izabrao postaje podrazumevana.Ako ne podesite vrednost za DefaultAudioCallType ili nevažeću vrednost, korišćenje Interneta za zvuk je podrazumevano.