Als u geïnteresseerd bent in Microsoft Intune SDK MDM of BlackBerry SDK MDM-ondersteuning, kunt u zich aanmelden voor het mobiele toepassingsbeheerprogramma.

Overzicht

Via beheerde configuraties, eerder bekend als toepassingsbeperkingen, kan de IT-beheerder van een organisatie op afstand instellingen voor de mobiele Meetings-app opgeven.

Meetings bepaalt de beheerde configuratieopties die extern door een IT-beheerder kunnen worden ingesteld. Dit zijn willekeurige instellingen die kunnen worden gewijzigd door een beheerde configuratieprovider. Als uw app in een werkprofiel wordt uitgevoerd, kan uw IT-beheerder ook de beheerde configuratie van uw app wijzigen.

Een provider van beheerde configuraties is een andere app die wordt beheerd door de IT-beheerder die op hetzelfde apparaat wordt uitgevoerd. De IT-beheerder communiceert configuratiewijzigingen naar de app voor beheerde configuratieproviders, die vervolgens wijzigingen aan maakt in Meetings.

Voorwaarden

  • iOS 9.0 of hoger

  • Enterprise Mobility Management-software (EMM), zoals JamfPro, AirWatch, Microsoft Intune,of MobileIron

  • Beheerde toepassingen worden geüpload naar de App Store

Configuratiebeleid voor Meetings

IT-beheerders kunnen configuratiebeleid toevoegen aan apparaten die zijn ingeschreven bij een EMM-oplossing.

Meld u aan op de EMM-console en keur Vergaderingen via Beheerde Google Play goed. IT-beheerders kunnen vervolgens app-configuratiebeleid toevoegen voor de mobiele Meetings-app. Nadat een gebruiker Meetings heeftgeïnstalleerd, wordt de app automatisch door zijn of haar apparaat geconfigureerd.

Configuratie-opties

Configuratiesleutel

Type waarde

Beschrijving

DefaultAudioCallType

Integer

Geef het standaardtype audioverbinding voor vergaderingen op.

AppleLogin uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Apple-account.

Logboek uitschakelenFacebookLogin

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Facebook-account.

GoogleLogin uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Google-account.

DisableO365Login

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Microsoft Office 365-account.

MeetingNotification uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef aan of de meldingen voor aanstaande vergadering worden verzonden.

VideoSending uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan video te verzenden tijdens vergaderingen.

DisableWebexCalendar

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen worden weergegeven in de Webex-agenda.

DisableNativeCalendar

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen worden weergegeven in de apparaatagenda.

DisableO365Agenda

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen vanuit de Microsoft Office 365-agenda worden weergegeven.

UitschakelenDeviceConnection

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Videoapparaten toestaan verbinding te maken met vergaderingen.

Automatische automatische verbinding uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Videoapparaten toestaan automatisch verbinding te maken met Webex-vergaderingen.

DisableSendingHighFPSShare

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan hun scherm met maximaal 30 frames per seconde te delen.

VirtualBackactivin uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan virtuele achtergronden uit te schakelen in hun vergaderingen.

BlockRootedDevices inschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef op of geroote apparaten Meetings kunnengebruiken.

ForceLogin inschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef op of gebruikers zich moeten aanmelden bij Meetings voor gebruikers.

Automatischpr inschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

De persoonlijke vergaderruimte van Meetings automatisch laten openen.

SiteURL

tekenreeks

Geef de Webex-sitenaam op. Bijvoorbeeld, bedrijf.webex.com

UserName

tekenreeks

Specificeer de gebruikersnaam van de Webex-accounthouder.

UserPassword

tekenreeks

Geef het wachtwoord van het Webex-account op.

Organisatie-id

tekenreeks

Geef de organisatie-id op die is verkregen van Control Hub voor het vergaderingsbeleid binnen verschillende organisaties.


Alleen IT-beheerders kunnen deze configuratiesleutels bekijken in een EMM-console. Gebruikers die niet de IT-beheerder zijn, hebben geen toegang tot deze configuratiesleutels en kunnen deze niet wijzigen.

Zelfs als sommige functies zijn ingeschakeld door een IT-beheerder, kan de functie nog steeds worden uitgeschakeld op siteniveau door de sitebeheerder.

Aanmelden bij de mobiele Meetings-app met een MDM-service


De mobiele Meetings-app gedraagt zich normaal als er geen MDM-service is ingesteld, of als SiteURL en EnableForceLogin niet zijn geconfigureerd.

SiteURL is geconfigureerd

Na het invoeren van een e-mail en het tikken op Volgende wordt de geconfigureerde SiteURL automatisch voor gebruikers weergegeven.

SiteURL en EnableForceLogin zijn geconfigureerd

Nadat u een e-mail hebt verzonden en op Volgende hebt getikt, moet u de geconfigureerde SiteURL gebruiken om u aan temelden bij de app. Als de gebruiker zich niet heeft aangemeld maar verbinding probeert te maken met een vergadering, vraagt de app om zich aan te melden.

Als uw site een eenmalige aanmelding (SSO) heeft, worden gebruikers automatisch naar hun persoonlijke SSO wanneer ze zich aanmelden bij de mobiele app. Ze hoeven niet eerst hun e-mailadres in te voeren.

De standaard audio-instelling configureren

Stel DefaultAudioCallType in door de waarde in te stellen van de audioverbinding die u als standaard wilt instellen. De opties voor de audioverbinding hebben de volgende waarden:

Audioverbindingstype Waarde
Bel mij 1
Internet voor audio gebruiken 2
Inbellen 3
Geen verbinding maken met audio 5

De standaard audioverbinding die u in stelt, is van toepassing op gebruikers die voor het eerst deelnemen aan een vergadering. Als een gebruiker zijn of haar audioverbinding wijzigt, wordt de gekozen audioverbinding hun standaard. Als u geen waarde in stelt voor DefaultAudioCallType of een ongeldige waarde in stelt, wordt Internet gebruiken voor audio ingesteld op de standaardwaarde.

Voorwaarden

  • Android 5.0 of hoger

  • Beheerde apparaten zijn ingeschreven in EMM-software (Enterprise Mobility Management), zoals AirWatch, Microsoft Intuneof MobileIron.

  • De Meetings-app vaneen beheerd apparaat is door een IT-beheerder toegevoegd aan de console voor EMM

Configuratiebeleid voor Meetings

IT-beheerders kunnen configuratiebeleid toevoegen aan apparaten die zijn ingeschreven bij een EMM-oplossing.

Meld u aan op de EMM-console en keur Vergaderingen via Beheerde Google Play goed. IT-beheerders kunnen vervolgens app-configuratiebeleid toevoegen voor de mobiele Meetings-app. Nadat een gebruiker Meetings heeftgeïnstalleerd, wordt de app automatisch door zijn of haar apparaat geconfigureerd.

Configuratie-opties

Configuratiesleutel

Type waarde

Beschrijving

DefaultAudioCallType

tekenreeks

Geef het standaardtype audioverbinding voor vergaderingen op.

DisableFacebookSignin

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Facebook-account.

GoogleSignin uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Google-account.

DisableO365Signin

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan zich aan te melden met een Microsoft Office 365-account.

ForceSignin inschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef op of gebruikers zich moeten aanmelden bij Meetings voor gebruikers.

Vergaderingsnotificaties uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef aan of de meldingen voor aanstaande vergadering worden verzonden.

BlockRootedDevices inschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Geef op of geroote apparaten Meetings kunnengebruiken.

VideoSending uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Gebruikers toestaan video te verzenden tijdens vergaderingen.

DisableWebexCalendar

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen worden weergegeven in de Webex-agenda.

UitschakelenDeviceCalendar

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen worden weergegeven in de apparaatagenda.

DisableO365Agenda

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Toestaan dat vergaderingen vanuit de Microsoft Office 365-agenda worden weergegeven.

UitschakelenDeviceConnection

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Videoapparaten toestaan verbinding te maken met vergaderingen.

Automatische automatische verbinding uitschakelen

Booleaanse (Waar of Onwaar)

Videoapparaten toestaan automatisch verbinding te maken met Webex-vergaderingen.

Organisatie-id

tekenreeks

Geef de organisatie-id op die is verkregen van Control Hub voor het vergaderingsbeleid binnen verschillende organisaties.

WebsiteUrl

tekenreeks

Site-URL opgeven voor het aanmelden.


Alleen IT-beheerders kunnen deze configuratiesleutels bekijken in een EMM-console. Gebruikers die niet de IT-beheerder zijn, hebben geen toegang tot deze configuratiesleutels en kunnen deze niet wijzigen.

Zelfs als sommige functies zijn ingeschakeld door een IT-beheerder, kan de functie nog steeds worden uitgeschakeld op siteniveau door de sitebeheerder.

Aanmelden bij de mobiele Meetings-app met een MDM-service


De mobiele Meetings-app gedraagt zich normaal als er geen MDM-service is ingesteld, of als SiteURL en EnableForceLogin niet zijn geconfigureerd.

SiteURL is geconfigureerd

Na het invoeren van een e-mail en het tikken op Volgende wordt de geconfigureerde SiteURL automatisch voor gebruikers weergegeven.

SiteURL en EnableForceLogin zijn geconfigureerd

Nadat u een e-mail hebt verzonden en op Volgende hebt getikt, moet u de geconfigureerde SiteURL gebruiken om u aan temelden bij de app. Als de gebruiker zich niet heeft aangemeld maar verbinding probeert te maken met een vergadering, vraagt de app om zich aan te melden.

Als uw site een eenmalige aanmelding (SSO) heeft, worden gebruikers automatisch naar hun persoonlijke SSO wanneer ze zich aanmelden bij de mobiele app. Ze hoeven niet eerst hun e-mailadres in te voeren.

Bekende problemen

Beleidsregels die door EMM worden beheerd via een DPC (Device Policy Controller) die op het mobiele apparaat is geïnstalleerd, kunnen het gedrag van de Webex-app beïnvloeden voor de volgende functies. IT-beheerders kunnen MDM gebruiken om ze in of uit te schakelen:

  • Schermdelen: er kan een zwart scherm worden weergegeven aan anderen in de vergadering wanneer schermopname is uitgeschakeld.

  • Eigen videostarten: kunt u cameravideo niet starten wanneer de camera is uitgeschakeld.

  • Bluetooth-apparaat: u kunt geen Bluetooth-apparaten gebruiken wanneer Bluetooth-verbindingen zijn uitgeschakeld.

  • Start Webex-app vanuitbrowser: u kunt de Webex-app niet starten vanuit de browser als de browser-app is beperkt tot het verzenden van het WBX-protocol naar de Webex-app.

De standaard audio-instelling configureren

Stel DefaultAudioCallType in door de waarde in te stellen van de audioverbinding die u als standaard wilt instellen. De opties voor de audioverbinding hebben de volgende waarden:

Audioverbindingstype Waarde
Bel mij 1
Internet voor audio gebruiken 2
Inbellen 3
Geen verbinding maken met audio 5

De standaard audioverbinding die u in stelt, is van toepassing op gebruikers die voor het eerst deelnemen aan een vergadering. Als een gebruiker zijn of haar audioverbinding wijzigt, wordt de gekozen audioverbinding hun standaard. Als u geen waarde in stelt voor DefaultAudioCallType of een ongeldige waarde in stelt, wordt Internet gebruiken voor audio ingesteld op de standaardwaarde.