За да прегледате наличните си контакти, можете да сортирате контактите си по състояние.

1

Изберете Преглед > Сортиране на контакти по.

2

Изберете или Състояние, или Име, за да сортирате контактите.

Всички контакти се сортират по състояние или име.
Можете да сортирате контактите си въз основа на състоянието или името им.

1

Отидете на Настройки > Показване > Сортиране на контактите по.

2

Изберете Име или Състояние.