כדי להציג את אנשי הקשר הזמינים, תוכל למיין את אנשי הקשר לפי מצב.

1

בחר באפשרות הצג > מיין אנשי קשר לפי.

2

בחר מצב או שם לשם מיון אנשי קשר.

כל אנשי הקשר ממוינים לפי מצב או שם.
ניתן למיין את אנשי הקשר בהתאם למצבם או לשמם.

1

עבור אל הגדרות > הציג > מיין אנשי קשר לפי.

2

בחר שם או מצב.