För att se vilka av dina kontakter som är tillgängliga kan du sortera kontakter efter status.

1

Välj Visa > Sortera kontakter efter.

2

Välj hur kontakterna ska sorteras, antingen efter Status eller Namn.

Alla kontakter sorteras efter status eller namn.
Du kan sortera dina kontakter efter status eller namn.

1

Gå till Inställningar > Visa > Sortera kontakter efter.

2

Välj Namn eller Status.