Aby sprawdzić dostępne kontakty, można je posortować według stanu.

1

Wybierz kolejno opcje Widok > Sortuj kontakty według.

2

Aby posortować kontakty, wybierz opcję Stan lub Nazwa.

Wszystkie kontakty zostaną posortowane według stanu lub nazwy.
Kontakty można sortować według ich statusu lub nazwy.

1

Przejdź do opcji Ustawienia > Wyświetlanie > Sortuj kontakty według.

2

Wybierz opcję Nazwa lub Status.