Hvis du vil vise tilgjengelige kontakter, kan du sortere kontaktene etter status.

1

Velg vis > sortere kontakter etter.

2

Velg enten status eller navn for å sortere kontakter.

Alle kontakter sorteres etter status eller navn.
Du kan sortere kontaktene basert på status eller navn.

1

Gå til innstillinger > Vis > Sorter kontakter etter.

2

Velg navn eller status.