Za pregled dostupnih kontakata možete sortirati kontakte prema statusu.

1

Odaberite prikaz > sortiranje kontakata prema.

2

Odaberite status ili naziv za sortiranje kontakata.

Svi su kontakti sortirani prema statusu ili nazivu.
Kontakte možete sortirati na temelju njihovog statusa ili naziva.

1

Idi na postavke > Prikaz > sortiranje kontakata po.

2

Odaberite ime ili status.