Независимо дали сте в изглед на стека или един до друг изглед, изберете изглед на цял екран, за да увеличите прозореца на събранието до целия си екран. От изглед на цял екран превключвайте между споделеното съдържание и активния високоговорител по всяко време, за да се съсредоточите върху едното или другото. Когато превключвате фокуса, минимизиран плаващ прозорец съдържа съдържанието, върху което сте избрали да не се фокусирате.

От плаващия прозорец в изглед на цял екран кликнете върху Преглед на всички участници в плаващ изглед или Преглед на споделеното съдържание в плаващ изглед, върхукоето да се съсредоточите.