Niezależnie od tego, czy korzystasz z widoku stosu, czy obok siebie, wybierz widok pełnoekranowy, aby zmaksymalizować okno spotkania na całym ekranie. W widoku pełnoekranowym przełączaj się między zawartością udostępnioną a aktywnym głośnikiem w dowolnym momencie, aby skupić się na jednym lub drugim. Po przełączeniu fokusu zminimalizowane ruchome okno zawiera zawartość, na której nie chcesz się skupiać.

W oknie przestawnym w widoku pełnoekranowym kliknij pozycję Wyświetl wszystkich uczestników w widoku przestawnym lub Wyświetl udostępnioną zawartość w widoku przestawnym, naktórej chcesz się skupić.