Oavsett om du är i stapelvy eller sida vid sida-vy kan du välja helskärmsvy för att maximera mötesfönstret till hela skärmen. Från helskärmsläge växlar du när som helst mellan det delade innehållet och aktiv talare att fokusera på det ena eller det andra. När du växlar fokus innehåller ett minimerat flytande fönster innehållet som du valt att inte fokusera på.

Från det flytande fönstret i helskärmsläge, klicka på Visa alla mötesdeltagare i flytande vy eller Visa delat innehåll i flytande vy för att fokusera på.