Enten du er i stakkvisning eller side ved sidevisning, velger du fullskjermvisning for å maksimere møtevinduet til hele skjermen. Fra fullskjermvisning bytter du når som helst mellom det delte innholdet og den aktive høyttaleren for å fokusere på det ene eller det andre. Når du bytter fokus, inneholder et minimert flytende vindu innholdet du valgte å ikke fokusere på.

Fra det flytende vinduet i fullskjermvisning klikker du på Vis alle deltakere i flytende visning eller Vis delt innhold i flytende visning for å fokusere på.