בין אם אתה נמצא בתצוגת מחסנית או בתצוגה זו לצד זו, בחר תצוגה במסך מלא כדי למקסם את חלון הפגישות למסך כולו. מתצוגה במסך מלא, החלף בין התוכן המשותף לבין הדובר הפעיל בכל עת כדי להתמקד בתוכן זה או אחר. כאשר אתה מחליף את המיקוד, חלון צף ממוזער מכיל את התוכן שבחרת לא להתמקד בו.

מהחלון המרחף בתצוגה במסך מלא, לחץ על הצג את כל המשתתפים בתצוגה מרחפת או הצג תוכן משותף בתצוגה מרחפת כדי להתמקד.