В интервал въведете @ и след това изберете името на пространството от списъка. След това кликнете върху Изпращане.


 

Можете също да изпратите космическа връзка. В пространството, което искате да споделите, щракнете върху Информация за пространството и след това изберете Копиране на връзка пространство.

Космическите връзки могат да се споделят само в други интервали на Webex App.

В интервал въведете @ и след това изберете името на пространството от списъка. След това докоснете Изпращане.


 

Можете също да изпратите космическа връзка. В пространството, което искате да споделите, докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което докоснете Копиранена връзка пространство .

Космическите връзки могат да се споделят само в други интервали на Webex App.