Do medzery napíšte @ a potom vyberte názov priestoru zo zoznamu. Potom kliknite Odoslať..


 

Môžete poslať aj odkaz na vesmír. V priestore, ktorý chcete zdieľať, kliknite Informácie o vesmíre a potom vyberte Kopírovať odkaz na priestor.

Odkazy na priestor možno zdieľať iba v iných Aplikácia Webex priestory.

Do medzery napíšte @ a potom vyberte názov priestoru zo zoznamu. Potom klepnite na Odoslať..


 

Môžete poslať aj odkaz na vesmír. V priestore, ktorý chcete zdieľať, klepnite na ponuku aktivít , vyberte Infoa potom klepnite na Skopírujte odkaz na priestor.

Odkazy na priestor možno zdieľať iba v iných Aplikácia Webex priestory.