ברווח, הקלד @ ולאחר מכן בחר את שם הרווח מהרשימה. לאחר מכן לחץ על שלח.


 

ניתן גם לשלוח קישור לרווח. במרחב שברצונך לשתף, לחץ על מידע רווח ולאחר מכן בחר העתק קישורשטח.

ניתן לשתף קישורי רווח רק במרחבים אחרים של אפליקציית Webex.

ברווח, הקלד @ ולאחר מכן בחר את שם הרווח מהרשימה. לאחר מכן הקישו על ' שלח'.


 

ניתן גם לשלוח קישור לרווח. במרחב שברצונך לשתף, הקש על תפריט הפעילות , בחר מידעולאחר מכן הקש על העתק קישורשטח.

ניתן לשתף קישורי רווח רק במרחבים אחרים של אפליקציית Webex.