U razmaku otkucajte @, a zatim izaberite ime razmaka sa liste. Zatim kliknite na dugme Pošalji.


 

Takođe možete da pošaljete vezu razmaka. U prostoru koji želite da delite izaberite stavku Informacije o razmaku, a zatim izaberite stavku Kopiraj vezu razmaka.

Svemirske veze se mogu deliti samo u drugim prostorima aplikacije Webex.

U razmaku otkucajte @, a zatim izaberite ime razmaka sa liste. Zatim dodirnite Pošalji.


 

Takođe možete da pošaljete vezu razmaka. U prostoru koji želite da delite dodirnite meni aktivnosti , izaberite stavku Informacije , a zatim dodirnite kopiraj vezu razmaka.

Svemirske veze se mogu deliti samo u drugim prostorima aplikacije Webex.