Skriv inn @ i et mellomrom, og velg deretter områdenavnet fra listen. Klikk deretter Send.


 

Du kan også sende en mellomromskobling. Klikk Områdeinformasjon i området du vil dele, og velg deretter Kopiermellomromskobling.

Space-koblinger kan bare deles på andre Webex-områder.

Skriv inn @ i et mellomrom, og velg deretter områdenavnet fra listen. Tapp deretter Send.


 

Du kan også sende en mellomromskobling. Tapp aktivitet -menyen i området du vil dele, velg Informasjon , og tapp deretter Kopier mellomromskobling.

Space-koblinger kan bare deles på andre Webex-områder.