W obszarze wpisz @, a następnie wybierz nazwę obszaru z listy. Następnie kliknij Zapisz ..


 

Możesz również wysłać łącze do obszaru. W obszarze, który chcesz udostępnić, kliknij opcję Informacje o obszarze, a następnie wybierz opcję Kopiuj łącze do obszaru.

Łącze do obszaru mogą być udostępniane tylko w innych obszarach aplikacji Webex.

W obszarze wpisz @, a następnie wybierz nazwę obszaru z listy. Następnie dotknij Wyślij ..


 

Możesz również wysłać łącze do obszaru. W obszarze, który chcesz udostępnić, dotknij menu aktywności , wybierz Informacje, a następnie dotknij Skopiuj łącze obszaru.

Łącze do obszaru mogą być udostępniane tylko w innych obszarach aplikacji Webex.