W spacji wpisz @ , a następnie wybierz nazwę obszaru z listy. Następnie kliknij przycisk Wyślij.


 

Możesz także wysłać link spacji. W obszarze, który chcesz udostępnić, kliknij pozycję Informacje o obszarze, a następnie wybierz pozycję Kopiuj łącze obszaru.

Łącza przestrzeni można udostępniać tylko w innych przestrzeniach aplikacji Webex.

W spacji wpisz @ , a następnie wybierz nazwę obszaru z listy. Następnie stuknij opcję Wyślij.


 

Możesz także wysłać link spacji. W obszarze, który chcesz udostępnić, naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje , a następnienaciśnij pozycję Kopiuj łącze obszaru.

Łącza przestrzeni można udostępniać tylko w innych przestrzeniach aplikacji Webex.