Ако вашата фирма ви ограничава да качвате файлове тогава:

  • Не можете да добавяте прикачени файлове.

  • Не можете да включвате заснемания на екрана в интервали.

  • Не можете да плъзгате и пускате съдържание в интервали.

  • Не можете да поставяте файлове в интервал.

  • Не можеш да използваш бели дъски.

Вашата фирма може да ви попречи просто да качвате файлове или те също може да ви попречат да изтеглите и визуализирате и тях. Прилагат се и следните ограничения:

  • Не можете да визуализирате или изтегляте файлове, които други добавят към пространството.

  • Не можете да използвате списъка с файлове в интервали.

Ако се абонирате за Webex App от вашия Доставчик на услуги, вашият доставчик може да съдейства на администратора ви при прилагането на тези ограничения.