Ako vas preduzeće ograničava da otpremate datoteke, onda:

  • Ne možete da dodate priloge.

  • Ne možete da uključite snimke ekrana u razmake.

  • Ne možete da prevlačite i ispustite sadržaj u razmake.

  • Ne možete da nalepite datoteke u razmak.

  • Ne možeš da koristiš bele table.

Vaše preduzeće vas može sprečiti da samo otpremate datoteke ili vas takođe mogu sprečiti da ih preuzmete i pregledate. Primenjuju se i sledeća ograničenja:

  • Ne možete da pregledate ili preuzmete datoteke koje drugi dodaju prostoru.

  • Listu datoteka ne možete da koristite u razmacima.

Ako se pretplatite na Webex aplikaciju dobavljača usluga, dobavljač usluga može da pomogne administratoru u primeni ovih ograničenja.